De Tjalk: buitengewoon ervaren, ook voor partners

BuSo de Tjalk is gewoon buitengewoon, ook voor partners. Dagelijks zet een team van leerkrachten en paramedici zich met veel enthousiasme in. Zij willen de jongeren met een motorische en mentale beperking laten groeien naar een zo zelfstandig mogelijk leven en streven naar inclusie. Zij hebben een droom om dit in de toekomst nog beter te kunnen doen en zoeken hiervoor partners. SAMMAN begeleidt hen hierin.

SD Worx haalt de mosterd voor HR-oplossingen bij Sint-Gerardus.

Het was tijdens één van de werksessies rond de identiteit van Sint-Gerardus. SD Worx, dagelijks bezig met het optimaliseren van het HR beleid in bedrijven, voelde al snel aan welke unieke spirit er heerste bij dit onderwijs- en zorgcentrum voor kinderen en volwassenen met een motorische beperking . Hierdoor geïnspireerd ontwikkelden ze een HR-product voor hun klanten. SAMMAN begeleidde hen hierbij. De return die er ook voor Sint-Gerardus is, maakt van het product een win-win voor iedereen.

Paola Kinderziekenhuis evolueert naar een “ziekenthuis”

Onlangs opende het Koningin Paola Kinderziekenhuis een kleurrijke speelruimte. Kinderen die in het ziekenhuis verblijven, kunnen er even op adem komen en vangen daardoor beter hun gevoelens van angst, stress en onzekerheid op. De speelruimte is het mooie resultaat van vele mensen die hun krachten bundelden en niet allen geld maar ook hun tijd, talenten en producten ter beschikking stelden. SAMMAN begeleidde hiervoor Kurt Laenen, spelbegeleider en initiatiefnemer van het project.

Minor-Ndako start een sociale onderneming en zoekt partners

We leven in een wervelende samenleving. Kinderen, jongeren en hun gezinnen bevinden zich soms in een situatie waarbij opvoeden niet evident is. Minor-Ndako maakt deze kwetsbare jongeren weerbaar en sterker voor de toekomst. Als resultaat van de SAMMAN-begeleiding staat een nieuwe sociale organisatie in de steigers – Rising Youth. Ze werken hiervoor samen met Nature vzw en zoeken extra partners.

Sint-Gerardus als een unieke partner voor het HR beleid in bedrijven

Bij Sint-Gerardus, overspoelt je een gevoel van warmte en openheid. Begeleiders, leerkrachten, vrijwilligers en fysisch therapeuten zijn enthousiast in de weer met kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Om ook in de toekomst op dezelfde kwalitatieve manier te kunnen werken, zoeken ze partners die hen op een langdurige manier willen steunen.
SAMMAN stelt hiervoor een werkgroep samen. De begeleiding resulteert in het toepassen van SLOW Philanthropy in zijn pure vorm. Partners wisselen de 5M’en uit en de betrokkenen worden er allen beter van.

Stop Darmkanker gestart als vzw

Preventie door het vroegtijdig opsporen van darmkanker kan heel wat miserie vermijden. Een eenvoudige test hiervoor volstaat. De kennis over deze problematiek is jammer genoeg nog ontoereikend. Om de communicatie en punctuele acties hierrond te kunnen bestendigen, richt dokter Colemont een vzw op. Bij de voorbereiding hiervan werd hij begeleid door SAMMAN.