CasesGoede doelen

Majin de Froidmont is ervan overtuigd dat mensen met kanker hun kracht, energie en potentieel terug beter kunnen opbouwen als zij goed omringd zijn. “Kanker hebben is als vallen in een ravijn. Zowel de praktische zorg en  persoonlijke aandacht, als de fysieke en mentale ondersteuning door vrienden en familie vormen het net van de trampoline dat je er opnieuw bovenop helpt. Ze spelen een belangrijke rol bij de revalidatie en de herbronning.”

Sommigen ontberen echter dergelijke steun. Voor hen riep zij de Majin Foundation in het leven. De weg ernaartoe bewandelde ze met SAMMAN: van bij het eerste idee tot het coachen bij het concretiseren van het actieplan.

Initiatiefnemer

Mevrouw Majin de Froidmont

Idee: een nieuwe organisatie als katalysator voor andere initiatieven

Vanuit haar eigen ervaringen en die van vrienden uit haar onmiddellijke omgeving weet Majin de Froidmont dat kankerpatiënten het niet altijd makkelijk hebben om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken, zowel tijdens de behandeling als ook na hun genezing.

Sommigen zijn te zwak om voor zichzelf te zorgen. Anderen komen er niet toe om werk te maken van een gezondere levensstijl. Of worstelen ermee om hun professionele loopbaan weer op het goede spoor te krijgen.

Graag wil ze deze mensen tegemoet treden. Ze gelooft immers in de 3 pijlers die belangrijk zijn om hun levenskracht te laten bloeien: zorg en aandacht, mentale en fysieke steun en het terug opnemen van hun dagelijkse activiteiten.  Met haar organisatie wil ze initiatieven die hierop inspelen uitlokken en ondersteunen. Zowel financiële steun alsook een begeleiding op maat van de organisatie zijn mogelijk.

Uitdaging

“Ik wil mijn grote droom waarmaken , maar hoe ga ik hiermee nu concreet aan de slag?”, zei Majin bij een eerste contact. SAMMAN begeleidt haar om structuur te brengen in haar ideeën, prioriteiten te stellen, de meest gepaste rechtspersoon op te zetten, doelstellingen te definiëren en uiteindelijk de juiste mensen aan boord te nemen om het te realiseren.

Begeleiding door SAMMAN

De begeleiding gebeurt in 2 fases.

Fase1:

  • vertalen van het idee van Majin naar een organisatiestructuur met een zeer duidelijke identiteit: wat gaat ze doen, wie zijn de mogelijke partners, voor wie gaat ze het doen, hoe gaat ze het doen.
  • Oprichten van de Majin Foundation

Fase 2:

  • Samenstellen van de Raad van Bestuur
  • Een actieplan opstellen met duidelijke strategische en operationele doelstellingen.
  • Het profiel van een coördinator opstellen en mee verspreiden en zoeken binnen ons netwerk.

Resultaat

Fase 1 en 2 werden succesvol afgerond. Van het idee van Majin naar een concrete realisatie: de vzw werd opgestart, de strategie bepaald, Laurence Femont ging begin 2014 aan de slag als managing director, de eerste projecten krijgen vorm en worden op de website gepresenteerd.

Ook in haar dagelijkse werking doet de Majin Foundation nog steeds beroep op SAMMAN. Om voeling te krijgen met nieuwe projecten die zich aandienen en deze ook alle kansen te bieden om zich maximaal te kunnen ontplooien, schenkt ze hen een SAMMAN-begeleiding.

Majin aan het woord

“Het SAMMAN-team is voor de bedenker van een concept de perfecte broedmachine. De klant heeft het idee, SAMMAN de tools. Op een soms speelse maar tevens intense, en ook professionele manier weten ze samen met de klant  ideeën vorm te geven en uit te werken. Ook in de fase van concrete realisatie kunnen ze me, hetzij zelf, hetzij op doorverwijzing ondersteunen. Hun grootste troef is voor mij hun dynamiserende en energieke aanpak.”