Als je de gebouwen van Sint-Gerardus in Diepenbeek betreedt, overspoelt je een gevoel van warmte en openheid. Je ziet begeleiders, leerkrachten, vrijwilligers en fysisch therapeuten enthousiast in de weer met kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Door hun totaalaanbod bieden ze deze mensen alle kansen om zich als individu optimaal te ontplooien. Zo groeien ze naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Middelen schieten echter tekort om ook in de toekomst dit unieke project aan dezelfde kwaliteit te blijven bestendigen. Daarom is Sint-Gerardus op zoek naar structurele partners waarmee ze een langdurige relatie kunnen aangaan.

SAMMAN stelt hiervoor een werkgroep samen met medewerkers, directieleden en (potentiële) partners. De begeleiding resulteert in het toepassen van SLOW Philanthropy@ in zijn pure vorm. Partners wisselen de 5M’en uit en de betrokkenen worden er allen beter van.

Initiatiefnemers

Jaak Kerckhofs, algemeen directeur Sint-Gerardus en Meester Monard en Yannick Boes van het Steunactiecomité.

Idee: vertrekken vanuit de kracht van Sint-Gerardus 

Sint-Gerardus heeft heel wat kennis en ervaring in huis rond het omgaan met mensen met een beperking. Kennis die ook ingezet kan worden binnen het HR-beleid van bedrijven. Denken we maar aan het belang van open communicatie, het samenwerken aan één doel, de kracht van motivatie, het omgaan met ontgoochelingen, het appreciëren van vooruitgang -hoe klein ook-, de sterkte van interdisciplinaire benaderingen,…

Het idee om een instrument, een ‘MBO-tool’  (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) te ontwikkelen waarmee de directie potentiële partners kan aanspreken, krijgt stilaan vorm.

Uitdaging: het in kaart brengen van hun identiteit en hun noden

Vooraleer naar externe partners te stappen, moet er bij de medewerkers, de directie, de Raad van Bestuur en het Steunactiecomité eensgezindheid leven rond de identiteit en de structurele noden van de organisatie.

Pas dan is het concretiseren van de “tool” aan de hand van een duidelijk actieplan de logische volgende stap.

Begeleiding door SAMMAN

De begeleiding – gefinancierd door het SAMMAN-Fonds – verloopt in 3 fases. Uniek hierbij is dat bedrijven – zowel partners als potentiële partners – van bij het begin bij het denkproces betrokken zijn en naast verschillende directieleden deel uitmaken van de kerngroep.

Fase 1:

Hier krijgen we inzicht in

 • de duidelijke identiteit en de structurele noden van Sint-Gerardus
 • de relatie met de huidige partner Carglass en hoe deze verder kan uitgediept worden
 • hetgeen Sint-Gerardus te bieden heeft aan potentieel nieuwe partners

Ook bepalen we samen het concept van de “MBO-tool” waarmee partners zullen worden aangesproken. Er worden twee filmpjes gemaakt: één dat triggert (de moodfilm) en één waar inhoudelijk de link naar MBO gelegd wordt (de making off). Een handleiding erbij geeft duiding en legt de link naar Human Resources.

Fase 2:

SAMMAN speelt bij het concretiseren van bovenstaande volgende rol:

 • het faciliteren van de vergaderingen met alle betrokkenen: directie, productiehuis (Medialife), partners (Carglass, SD Worx, Idewe, Advocatenkantoor Monard-D’Hulst,…), het Steunactiecomité, …
 • het begeleiden van de inhoudelijke en vormelijke uitwerking van de filmpjes en de handleiding
 • het samenbrengen van eventuele partners
 • het zichtbaar maken van de samenwerkingen

Fase 3:

In de laatste fase komt het erop aan de identiteit verder te verankeren bij alle stakeholders binnen en buiten de organisatie: medewerkers, ouders, leerlingen, bewoners, leveranciers, overheid, … De bestaande samenwerkingen worden geoptimaliseerd en verder geconcretiseerd. Ook worden nieuwe partners gezocht om met hen langdurige samenwerkingen rond het uitwisselen van de 5 M’en uit te bouwen.

Resultaat: SLOW Philanthropy@ in praktijk

Na de afronding van Fase 1, en fase 2, startten we in januari 2014 met Fase 3.

 • Zowel de Moodfilm als de Making Off zijn klaar. Ze stralen de positieve sfeer uit die bij Sint-Gerardus leeft.
 • Er zijn twee mooi vormgegeven boekjes: de identitietsfiche en “Samen met Sint-Gerardus voor SLOW Philanthropy@”. Daarin krijg je een antwoord op volgende vragen: Wat kan ik betekenen als partner? En wat heeft Sint-Gerardus mij te bieden? Welke positieve impact heeft dit op mijn personeelsbeleid, mijn imago, …?
 • Bestaande en nieuwe partners scharen zich rond Sint-Gerardus. Zij werken samen om Sint-Gerardus in de kijker te zetten bij hun netwerk. Ze organiseerden in juni 2014 een evenement voor hun klanten en relaties: “Zuurstof en inspiratie voor de maatschappelijk betrokken ondernemer: een win-win voor iedereen”.
 • Anouk Martens is sedert september 2014 de nieuwe medewerker communicatie en externe relaties. Zij zal het actieplan mee concretiseren en meer bepaald zorgen voor een eenduidige communicatie in lijn met de identiteit
 • SD Worx werkt aan een HR-opleiding, geïnspireerd op Sint-Gerardus

Jaak Kerckhofs aan het woord:

“De spiegel die SAMMAN ons bij elke ontmoeting opnieuw voorhoudt is erg verhelderend, doet nadenken, geeft vorm en is vooral erg bemoedigend voor iedereen die in Sint-Gerardus bekommerd is met de toekomst. Dankzij deze spiegel ontdekken we daarenboven dat we met de eigen krachten misschien ook anderen kunnen inspireren en helpen.”

www.sintgerardus.be