SAMMAN is meer dan alleen een aanbod van een team van professionele begeleiders. Ook enthousiaste vrijwilligers versterken hun werk en dragen het gedachtengoed van SLOW Philanthropy© uit.

  • Cathy Clerinx
  • Manu Van Thillo
  • Marc Bogaert
  • Floris Westheim.

Cathy Clerinx

Als marktonderzoeker draait mijn professionele leven rond het proberen te begrijpen en in kaart brengen van consumenten, hun noden en verlangens, en dit te vertalen naar nieuwe producten en strategieën. Gedurende de 14 jaar dat ik een advieskantoor leidde, heb ik de kracht van samenwerken aan den lijve mogen ondervinden.

Ik wil me inzetten voor SAMMAN omdat ik

– ik de passie van haar oprichters bewonder en deel

– ik mijn kennis wil gebruiken voor bredere doeleinden dan mijn eigen vakgebied

– ik geloof dat kleine initiatieven grote gevolgen kunnen hebben op de maatschappij

– ik ervan overtuigd ben dat haar professionele aanpak zowel initiatiefnemers als sponsors ten goede komt, doordat ze elkaar vinden in een gemeenschappelijk doel

Manu Van Thillo

Als private bankier  bouw je  een vertrouwensrelatie op met vermogende klanten. Dertig jaar ervaring leert dat deze mensen ondanks hun materiële weelde, steeds meer op zoek zijn naar zingeving in hun zoektocht naar geluk.

Vaak vertaalt zich dat naar een engagement voor minderbedeelden.

Hoewel velen dit beseffen, hebben ze soms nood aan begeleiding om het goede doel te vinden dat bij hen past . Zij die al wel een goed doel steunen, wensen dan weer een professionele omkadering van hun goed doel teneinde de beoogde sociale impact te bekomen.

Het is mijn overtuiging dat SAMMAN de juiste organisatie is om aan twee behoeften tegemoet te komen: deze om mensen samen te brengen rond het  goede doel dat bij hen past enerzijds en deze om goede doelen door een professionele begeleiding en dank zij samenwerking met anderen, te versterken.

De ogen doen openen van anderen is zeer voldoeninggevend, nl. dat je door je inzet voor minderbedeelden, zelf ook gelukkig wordt.

Marc Bogaert

Als bedrijfsconsulent richt ik mij op de energie, de passie, die mensen en teams uit bestaande organisaties hebben voor nieuwe, innovatieve businessideeën. Ik help hen deze ideeën om te zetten tot goed onderbouwde businessopportuniteiten en de concepten op de markt te zetten.

Voorheen heb ik bij Sirris, het technologisch centrum van Agoria, de kans gehad om als adviseur en later als directielid KMO’s en grote ondernemingen uit de reguliere economie te adviseren over technologische innovaties.

Ik heb vastgesteld dat sociale en reguliere economie naar elkaar toegroeien en neem het als een persoonlijke uitdaging op om deze kruisbestuiving te versnellen.

Ik geloof in het inherent ondernemerschap van elk individu, in systeemdenken om een organisatie te benaderen en in een appreciatieve werkwijze om met mensen tot resultaten te komen.

Floris Westheim

Bij mezelf en mijn leeftijdsgenoten zie ik interessante ontwikkelingen. Het halen van een eerste hogere opleiding, de afweging om verder te studeren, te beginnen aan een belovende carrière. Hoofdstukken ronden we af, maar delen ervan houden we aan.

Bij het afronden van mijn bachelor bedrijfsmanagement stond mijn stage bij SAMMAN centraal. Met de opleiding ben ik inmiddels klaar, maar mijn inzet voor SAMMAN neem ik mee.

Ik wil betrokken blijven omdat

  • Ik in de filosofie geloof en ze wil uitdragen.
  • SAMMAN zich kan inzetten voor meerdere maatschappelijke thema’s.
  • Ik zowel profit als non-profit organisaties vanuit een andere invalshoek te zien krijg wanneer SAMMAN deze samenbrengt.