SAMMAN brengt mensen samen die iets willen doen voor de samenleving. Ze delen dezelfde waarden, zijn gedreven en daadkrachtig en staan open voor vernieuwing en verandering.

Ook voor haar eigen activiteiten werkt SAMMAN samen met mensen uit verschillende disciplines. Ieder draagt bij op zijn eigen manier, hetzij door expertise en know-how, hetzij door kortingen op prestaties, hetzij door tijd vrij te maken voor een brainstorm, …

Een welgemeende dank aan al deze mensen omdat zij SAMMAN versterken in haar maatschappelijke uitdaging.

Families van het eerste uur

Bijzondere dank aan de families Van Thillo en familie Fentener voor de oprichting en financiering van het SAMMAN Fonds,  een familie fonds dat van bij de start de SAMMAN begeleiders aan diverse goede doelen schonk.

X-factory : om het SAMMAN verhaal in een aantrekkelijke website te gieten

Manu De Mey is de man achter X-Factory. Als grafisch ontwerper en webdesigner vertaalde hij het SAMMAN-verhaal naar een duidelijke en tegelijk krachtige website.

Manu moest niet lang nadenken toen we hem de vraag stelden om samen te werken: “Ik doe dit vanuit mijn sociaal engagement en omdat ik geloof in jullie aanpak. Ook al werk ik maar alleen, toch wil ik ook mijn steentje bijdragen aan de maatschappij”.

Eubelius: omdat juridisch ook alles moet kloppen

Het advocatenkantoor Eubelius doet er alles aan opdat SAMMAN ook juridisch sterk staat. En dit al van bij de opstart.

Ook doorheen het jaar doet SAMMAN regelmatig beroep op het deskundig advies van Eubelius, zowel voor zichzelf als, op een begeleide wijze, voor haar eigen klanten.

De maatschappelijke betrokkenheid van dit advocatenkantoor is groot, de inzet van zijn advocaten aanstekelijk en enorm gewaardeerd.

Erik Voets over de samenwerking: “De brug die SAMMAN slaat tussen maatschappelijk relevante initiatieven en de wereld van de bedrijven, op een duurzame en diepgaande wijze, is uniek en is een baken in een sector waarin nog te vaak en te veel wordt geïmproviseerd. Het enthousiasme van Lieve en haar team brengt échte verandering teweeg en heeft ook Eubelius een andere kijk gegeven op hoe we ons maatschappelijk engagement nog beter in onze identiteit kunnen verankeren.”

TriFinance : samenwerken vanuit een gedeelde filosofie

TriFinance heeft een aparte filosofie. Zij geloven in het  talent van elke medewerker en het belang om dit steeds verder te ontwikkelen. Nog meer echter zijn ze overtuigd van de synergie van samenwerking voor een betere output. Ze spreken van collectieve creativiteit. En daar bevindt zich ook het raakpunt met SAMMAN: samen meer sociale impact.

TriFinance ondersteunt SAMMAN bij vragen rond financiële analyses, rapportering, …

Sedert 1 juli 2014 is ook de maatschappelijke zetel van SAMMAN gevestigd in de kantoren van TriFinance. We kunnen er terecht voor vergaderingen, Raden van Bestuur en andere werksessies.

Kwinten van Geit, consultant bij TriFinance verwoordt zo zijn engagement: “Ik doe dit met plezier. Het is me ingegeven vanuit de verantwoordelijkheid van ieder mens om zijn talenten in te zetten om ook maatschappelijk iets bij te dragen.”

The Shift

The Shift : duurzaam werken aan een betere wereld

The Shift is het Belgisch netwerk voor duurzaamheid. Samen met hun leden en partners willen ze de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie realiseren. Ze doen dit door hun leden te verbinden, hun engagementen vast te leggen en actiegerichte verandering mogelijk te maken bij hen.

Ook SAMMAN maakt deel uit van The Shift. Via onze begeleidingen en opleidingen in SLOW Philanthropy© willen we samen met de andere leden werken aan de vele uitdagingen in de maatschappij. En bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de UN.

Donorinfo.be: Steun verlenen, dat doe je in vertrouwen.

Donorinfo is het expertisecentrum voor financiële transparantie van filantropische organisaties. Als stichting publiceert zij gratis objectieve en gecontroleerde info over organisaties die personen in nood helpen.

Op de website donorinfo.be vind je meer dan 240 organisaties met een sociaal oogmerk die volledig transparant zijn, zowel wat betreft hun activiteiten als hun financiële middelen. Samen willen we schenkers informeren door middel van kwaliteitsinformatie, die volledig objectief door onafhankelijke experts werd opgesteld.

Donorinfo creëert en versterkt sinds 2005 de relaties tussen de geïnformeerde schenker en hulpverlenende organisaties die volledig transparant zijn.

Ook SAMMAN gelooft zeer sterk in het belang van openheid en transparantie om langdurige relaties te kunnen uitbouwen. Het is dan ook daarin dat beiden het perfect met elkaar vinden.

Wim Tellier : kunstfotograaf met maatschappelijke impact

Wim Tellier vergaarde internationale roem en erkenning met kunstprojecten die meteen zijn handelsmerk vastlegden. Bij We Wish ( 2006), Protect 7-7 (2009) en We Drift (2013) is er telkens één thema dat uitvergroot wordt afgebeeld en een patchwork van kleinere afbeeldingen die als achtergrond fungeren.

SAMMAN en Wim Tellier hebben elkaar gevonden in het project TIME. Vanuit de kwetsbaarheid van de aarde en ook van de mens kan je door creatief, innovatief en betrokken samen te werken heel wat in beweging brengen.

in|C : 360°advies voor businessideeën

in|C ondersteunt bedrijven om hun sociale en economische ambities waar te maken. Daarbij richten ze zich in eerste instantie op de erkende werkvormen in de sociale economie: de maatwerkbedrijven, de maatwerkafdelingen, de lokale diensteneconomie, de coöperaties en de starterslabo’s. Hun dienstverlening bestaat uit vormen & opleiden, kennis delen, inspireren om vernieuwing te (helpen) realiseren en het bouwen van bruggen. Ook SAMMAN kon beroep doen op de expertise van dit enthousiaste team mensen met zeer verschillende achtergrond en ervaring.

 

Marc Bogaert over SAMMAN: “Fantastisch om te zien hoe de medewerkers van SAMMAN de goede doelen en de bedrijfswereld beter op elkaar weten af te stemmen!”

Value Selling: omdat ook SAMMAN haar klanten centraal stelt

Hoe speel je in op de behoefte van je klant? Hoe draag je het beste bij aan zijn uitdagingen? Door eerst goed te luisteren en zijn situatie in kaart te brengen. En hem dan de middelen aan te reiken om betere resultaten te boeken.

Jan Flamend, oprichter en managing director bij Valueselling, is een zeer inspirerende coach en trainer met het hart op de juiste plaats. Met Value Selling South geeft hij pro bono sales- en marketingtrainingen aan ngo’s in het Zuiden.

Ook het SAMMAN – team heeft hij met de glimlach ondersteund en geadviseerd. Advies dat SAMMAN ook dankbaar zelf toepast tijdens haar begeleidingen.

 

Gingo Community: SAMMAN als expert op dit crowdfundingplatform

gingo.community is een digitaal crowdfunding platform. Het doel  is om innovatieve & ondernemende organisaties te helpen om hun sociale impact te maximaliseren, hun netwerk uit te breiden en hun doelstellingen te bereiken. SAMMAN en Gingo Community vonden elkaar als partner en expert.

Binario: onze partner bij het uitwerken van zinvolle teambuildings

Binario stimuleert bedrijven en sociale organisaties om samen te werken en aan inclusief ondernemen te doen. Een goede samenwerking werkt versterkend voor alle betrokkenen: het bedrijf realiseert haar maatschappelijke doelen op die terreinen waar het ook zakelijk beter van wordt; de sociale organisatie versterkt haar management capaciteit, verbreedt haar vizier op haar maatschappelijke taken en versnelt de uitvoering van haar maatschappelijke opdracht. De visie en activiteiten van Binario sluiten naadloos aan op deze van SAMMAN.

Katleen: “Het is prettig samenwerken met SAMMAN, het voelt zoals thuiskomen: hun hartelijkheid, authenticiteit en engagement voel je vanaf de eerste samenwerking”.

Alph Studios : hoe een verhaal helder vertellen met een sprekende animatie

Alph Studios maakte het SAMMAN-animatiefilmpje en gelooft sterk in SAMMAN en haar filosofie. Bert Van den Broeck: “We maken ook graag animaties voor goede doelen. Al zijn de organisaties met een concrete missie en visie veel leuker en interessanter om uit te leggen. Daarom genieten goede doelen die al door SAMMAN begeleid zijn onze voorkeur.”