SD Worx haalt de mosterd voor HR-oplossingen bij Sint-Gerardus.

Het was tijdens één van de werksessies rond de identiteit van Sint-Gerardus. SD Worx, dagelijks bezig met het optimaliseren van het HR beleid in bedrijven, voelde al snel aan welke unieke spirit er heerste bij dit onderwijs- en zorgcentrum voor kinderen en volwassenen met een motorische beperking . Hierdoor geïnspireerd ontwikkelden ze een HR-product voor hun klanten. SAMMAN begeleidde hen hierbij. De return die er ook voor Sint-Gerardus is, maakt van het product een win-win voor iedereen.

Details

NETWERK bouwt een actief MBO-beleid uit

In het kader van hun MBO wenst NETWERK een extra bijdrage te leveren aan de samenleving door samen te werken met een goed doel. Maar niet eender welk. De medewerkers staan er achter, het klopt met het imago en de waarden van NETWERK. Er is ook een ‘match’ in de doelstellingen die beide partijen met deze langdurige samenwerking willen bereiken. En zo komt NETWERK na begeleiding door SAMMAN uit bij de vzw Habbekrats.

Details

Hout Luyten in de bres voor kansarme kinderen

Het familiebedrijf Hout Luyten is zich zeer bewust van haar rol in de samenleving, niet alleen als werkgever en leverancier. Het engagement reikt verder dan dat. Samen met hun werknemers zoeken ze een maatschappelijk project dat beantwoordt aan hun bedrijfswaarden en mogelijkheden. “SAMMAN heeft onze ogen geopend en ons het belang doen inzien dat het project niet alleen door de directie, maar door heel het bedrijf gedragen kan worden. Alleen zo wordt het een langdurig succes.”, zegt Vicky.

Details