“Mijn naam is Noëlla. Twee jaar geleden ben ik alleen, zonder mijn familie vanuit Congo naar België gereisd omdat ik hier meer kansen zou hebben. Ik woon in een centrum, samen met andere niet-begeleide buitenlandse minderjarigen. Nu ga ik begeleid zelfstandig wonen. Ik kijk er naar uit maar ik ben ook wel wat bang.”. Dit is één van de vele verhalen van jongeren die door Minor-Ndako begeleid worden.

In 2012 fusioneerden Minor Ndako en Juna tot één entiteit. Een duidelijke en eenduidige visie en missie waren belangrijk om deze nieuwe identiteit vorm te geven. SAMMAN begeleidde hen in deze oefening.

Vandaag bereidt SAMMAN hen ook voor om met bedrijven en andere organisaties samen te werken. Want samen met anderen heb je toch meer armslag om je ambities waar te maken?

Zo werkt Minor Ndako samen met Nature vzw aan de opstart van een nieuwe sociale onderneming. Het doel? Deze jongeren opleiden voor een job in iets waar ze goed in zijn én graag doen. Ze gaan hierbij uit van de sterktes van de jongeren. Rising Youth, a job to start life, geeft de jongeren nieuwe kansen.

Initiatiefnemer

David Lowyck, directeur Minor-Ndako

Minor-Ndako begeleidt kwetsbare jongeren naar een zelfstandig leven

We leven in een wervelende samenleving waarin kinderen, jongeren en hun gezinnen zich soms in een situatie bevinden waarbij opvoeden niet evident is. Dit geldt zowel voor jongeren uit België – al dan niet onder toezicht van de jeugdrechter- als voor de vele buitenlandse niet-begeleide minderjarigen die in ons land toekomen.

Minor-Ndako wil deze kwetsbare jongeren – uit alle windstreken –  weerbaar en sterker maken voor de toekomst. Zij bieden hen een warm nest: onderdak, zorg en begeleiding op educatief, psychosociaal, medisch en administratief vlak. Ze geven hen de energie en kracht om zelfstandig verder te gaan in het leven -ook na hun 18 jaar.

De rechten van de minderjarige zijn hierbij steeds het uitgangspunt. Ook respect voor de ouders en andere opvoeders is van prioritair belang.

Na de fusie met Juna, meer slagkracht door samen te werken met anderen

Net als bij elke andere relatie, vergt een fusie een inspanning van de directie en alle medewerkers opdat ze succesvol zou zijn. Een goede fusie leidt immers tot een sterker resultaat dan de loutere som van de beide oorspronkelijke organisaties.

Ieders achtergrond en geschiedenis, ieders eigenheid en manier van werken, de ‘bedrijfscultuur’, …dienen gerespecteerd te worden.

Naast het optimaliseren van de interne organisatie zoekt Minor-Ndako extra middelen. SAMMAN begeleidt hen hierin.

Begeleiding door SAMMAN resulteert in de opstart van een nieuwe sociale onderneming

De begeleiding van SAMMAN verloopt in 3 fases:

Fase 1:

  • scan van de huidige werking, de leiderschapsstructuur en de human resources
  • duidelijkheid rond ‘good corporate governance

Fase 2:

  • oefening met als resultaat een duidelijke identiteit van de organisatie gedragen door alle medewerkers. Er wordt gekozen voor één naam met bijpassend nieuw logo
  • vanuit de identiteit schrijven we samen een concreet actieplan met strategische en operationele doelstellingen voor de komende 5 jaren uit
  • het actieplan brengt de noden binnen de organisatie naar boven. Ook komt aan het licht hoe private partners hieraan kunnen bijdragen

Fase 3:

  • de denkoefening resulteert in het opstarten van een sociale onderneming. Minor Ndako en Nature vzw bundelen hun krachten, ieder vanuit zijn specifieke knowhow
  • RISING YOUTH levert jonge, enthousiaste werknemers die gecertificeerd zijn om op hoogte te kunnen werken. Denk maar aan het wassen van ramen , het herstellen van elektriciteitsmasten, het verzorgen van hoge bomen , of het schoonmaken van standbeelden en het onderhouden van kerktorens .
  • extra partners zijn nodig om hun verhaal mee vorm te geven: bedrijven (nutsbedrijven, poetsbedrijven, hoogtewerkers,..), gemeentebesturen, overheidsdiensten, ..
  • Resultaat: jongeren staan in de startblokken voor een nieuwe uitdaging en krijgen zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde. Opbrengsten vloeien terug naar Minor-Ndako: een win-win.

De begeleiding wordt gedeeltelijk gesteund vanuit het SAMMAN Fonds.

David Lowyck aan het woord

“Nu fase 2 er officieel op zit en het actieplan door de raad van bestuur goedgekeurd werd, wilde ik jullie nog eens extra bedanken voor de begeleiding, de coaching, de hulp, het huiswerk en het ‘duwen’ in de juiste richting. Bedanken voor de confrontatie & de spiegel ook. Jullie weten wel op welke knoppen er geduwd moet worden. Ik vind dat de identiteitsfiche er sterk staat en dat we hiermee een duidelijk, wervend en verbindend verhaal hebben.”

“De staf heeft heel goed en enthousiast gereageerd op het actieplan. We hadden een heel boeiende ochtend: er is veel gepraat, gediscussieerd,… Iedereen kan zich erin vinden en veel mensen vonden het heel motiverend. Dit effect – zo positief – had ik zelf niet voorzien. Mensen waren écht enthousiast…”