Service learning: dienen, reflecteren en leren

SAMMAN pleit voor meer mogelijkheden van Service learning. En werkt hiervoor samen met professor Nicolas Standaert van de KUL.
Service learning is een ervaringsgerichte onderwijsmethode waarbij studenten door middel van maatschappelijke dienstverlening, academisch leren en kritische reflectie groeien op wetenschappelijk, persoonlijk en sociaal vlak.
Het gaat niet om een stage of louter edelmoedig dienstbetoon, maar om vakken met concrete  leerinhouden en vormingsdoelen.
Service learning beoogt de ontwikkeling van een kritisch en verantwoordelijk burgerschap.

Voor meer concrete info surf naar   https://www.kuleuven.be/onderwijs/sl