Investeer je als bedrijf in een goed doel of overweeg je dit te doen? Uiteraard beoog je dan een verschil te maken. Niet alleen voor het goede doel, dat mede dank zij jouw sociale investering beter kan werken. Ook voor je bedrijf.
Om de betrokkenheid te vergroten stellen jullie een kernteam samen dat de SAMMAN-begeleiding actief mee vorm geeft.

 

1. Een sociale missie die richting geeft

Waar staan jullie en wat beogen jullie? Wat willen jullie doen voor welke doelgroep en met welke impact? Werk vanuit een sterke sociale missie die ook je medewerkers delen. Zo heeft je MBO-beleid meer slaagkansen.

2. Een aanpak die past binnen jullie strategie

Wat jullie doen sluit naadloos aan bij het DNA van jullie bedrijf. Meer nog, de te behalen sociale objectieven maken deel uit van jullie strategisch plan. Het is als een evidentie voor alle betrokkenen.

3. Samenwerken met een goed doel: een doordachte keuze

Vanuit je sociale missie werk je samen met een goed doel dat bij je past. Jullie delen dezelfde visie en waarden. SAMMAN begeleidt je om duidelijke afspraken te maken, meetbare objectieven op te zetten, de impact te meten, een evaluatie te voorzien, …

4 . Geef SAMMAN aan je goede doel: een eenmalige investering met meer return in de toekomst

Is het goede doel nog niet helemaal klaar voor een SLOW Philanthropy©-relatie? Schenk hen de SAMMAN-experten. Zo  krijgt het door jouw steun de nodige handvaten om zich te versterken en naar buiten te treden. Hierdoor verzeker je je ook van een grotere sociale impact in de toekomst.

5. Een doorleefde relatie met het goede doel

Door je in te leven in de situatie van het goede doel en mee te werken in de begeleidingen waar je expertise een meerwaarde is, krijg je een bredere kijk op hun maatschappelijke uitdagingen. Je bent betrokken en krijgt inspiratie rond hoe je concreet kan bijdragen in de toekomst en wat je van hen ook kan leren: een verrijkende ervaring.

6. Positieve impact op je stakeholders

Jullie relatie is geen eenrichtingsverkeer. Jullie krijgen ook veel terug. Door te werken buiten de comfortzone van alledag, is deze ervaring inspirerend voor je eigen bedrijfsvoering.

  • Je medewerkers ontwikkelen nieuwe vaardigheden en voelen zich tegelijk betekenisvol. Ze zijn fier om voor jou te werken en gaan fluitend naar huis dank zij de kansen die jij hen biedt.
  • Je trekt makkelijker nieuwe medewerkers aan.
  • Door je positieve imago trek je nieuwe klanten aan en bind je bestaande klanten
  • Je onderscheidt je van de andere spelers op de markt
  • Je krijgt meer “goodwill” bij alle betrokkenen, zo ook bij je leveranciers