BedrijvenCasesUncategorized

Wat hebben Carglass, SD Worx, Hands, Idewe, Monard D’Hulst, Medialife en Hangar 58 gemeen? Het is meer dan hun ligging in Limburg. Deze bedrijven kozen Sint-Gerardus als hun sociaal project. En doen dit volgens de filosofie van SLOW Philanthropy©. Zij zien het als hun sociale missie om ook andere bedrijven hierover te inspireren en spreken hun netwerk aan.

Zuurstof en inspiratie voor maatschappelijk betrokken ondernemers

Net voor de zomer 2014 organiseerden alle partners samen met Sint-Gerardus het evenement “Zuurstof en inspiratie voor maatschappelijk betrokken ondernemers. Een win-win voor iedereen”.

MBO en SLOW Philanthropy© : van theorie naar praktijk

De gastsprekers Sabine Denis van Business & Society, Lieve Stappers van SAMMAN, Luc Van Liedekerke, van de BASF-Deloitte-Elia Chair on Sustainability duidden het thema Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. En dit vanuit verschillende invalshoeken: shared value, SLOW Philanthropy© en MBO als meer dan een idealisme.

Een panelgesprek met de partnerbedrijven van Sint-Gerardus maakte MBO heel tastbaar en concreet: wat doen ze?, wat is hun drijfveer?, welke meerwaarde betekent Sint-Gerardus voor hen?, welke projecten staan op stapel?, …

De HR-tool die SD Worx uitwerkt op basis van hun ervaringen bij Sint-Gerardus, de teambuilding van Carglass, de stratenloop ten voordele van Sint- Gerardus, de logistieke steun van Hangar 58, de uitwerking van de communicatie door Medialife en Hands, het aanspreken van hun eigen klanten en relaties, …

Een illustratie van het uitwisselen van de 5 M’en. Met een win voor alle betrokkenen.

Na inspiratie, de actie

Anouk Martens, sedert september 2014 medewerker communicatie en externe relaties bij Sint-Gerardus, volgt de nieuwe contacten op en verdiept de bestaande relaties. “De relaties waarvoor we gaan zijn immers niet eenmalig. Continuïteit zorgt voor een meerwaarde voor alle betrokkenen”.

Begeleiding door SAMMAN

Het idee voor het evenement ontsproot tijdens een SAMMAN-werksessie met alle betrokkenen. Carglass coördineerde de concrete uitwerking in nauw overleg met Sint-Gerardus en de andere partners.

SAMMAN reikte ideeën aan rond de inhoud en begeleidde de praktische organisatie en communicatie.

Snuif hier de sfeer op van dit inspirerende evenement.