Paola Kinderziekenhuis evolueert naar een “ziekenthuis”

Onlangs opende het Koningin Paola Kinderziekenhuis een kleurrijke speelruimte. Kinderen die in het ziekenhuis verblijven, kunnen er even op adem komen en vangen daardoor beter hun gevoelens van angst, stress en onzekerheid op. De speelruimte is het mooie resultaat van vele mensen die hun krachten bundelden en niet allen geld maar ook hun tijd, talenten en producten ter beschikking stelden. SAMMAN begeleidde hiervoor Kurt Laenen, spelbegeleider en initiatiefnemer van het project.

Minor-Ndako start een sociale onderneming en zoekt partners

We leven in een wervelende samenleving. Kinderen, jongeren en hun gezinnen bevinden zich soms in een situatie waarbij opvoeden niet evident is. Minor-Ndako maakt deze kwetsbare jongeren weerbaar en sterker voor de toekomst. Als resultaat van de SAMMAN-begeleiding staat een nieuwe sociale organisatie in de steigers – Rising Youth. Ze werken hiervoor samen met Nature vzw en zoeken extra partners.

Sint-Gerardus als een unieke partner voor het HR beleid in bedrijven

Bij Sint-Gerardus, overspoelt je een gevoel van warmte en openheid. Begeleiders, leerkrachten, vrijwilligers en fysisch therapeuten zijn enthousiast in de weer met kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Om ook in de toekomst op dezelfde kwalitatieve manier te kunnen werken, zoeken ze partners die hen op een langdurige manier willen steunen.
SAMMAN stelt hiervoor een werkgroep samen. De begeleiding resulteert in het toepassen van SLOW Philanthropy in zijn pure vorm. Partners wisselen de 5M’en uit en de betrokkenen worden er allen beter van.

Stop Darmkanker gestart als vzw

Preventie door het vroegtijdig opsporen van darmkanker kan heel wat miserie vermijden. Een eenvoudige test hiervoor volstaat. De kennis over deze problematiek is jammer genoeg nog ontoereikend. Om de communicatie en punctuele acties hierrond te kunnen bestendigen, richt dokter Colemont een vzw op. Bij de voorbereiding hiervan werd hij begeleid door SAMMAN.

CGG De Pont wil snel en betaalbaar psychologische hulp bieden

We leven in een “snelle” tijd. Een tijd met depressies, verslavingen, burn-outs en leerproblemen. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont wil mensen die hiermee kampen op tijd helpen. Vandaag zijn er echter onvoldoende middelen om deze ambitie waar te maken en wil De Pont samenwerken met externe partners. Dank zij het traject met SAMMAN zijn zij nu klaar om deze stap goed voorbereid te zetten.

NETWERK bouwt een actief MBO-beleid uit

In het kader van hun MBO wenst NETWERK een extra bijdrage te leveren aan de samenleving door samen te werken met een goed doel. Maar niet eender welk. De medewerkers staan er achter, het klopt met het imago en de waarden van NETWERK. Er is ook een ‘match’ in de doelstellingen die beide partijen met deze langdurige samenwerking willen bereiken. En zo komt NETWERK na begeleiding door SAMMAN uit bij de vzw Habbekrats.

Missing You professionaliseert en lanceert een nieuwe website

Door op jonge leeftijd op een gepaste manier om te gaan met rouw en verlies groeien jongeren uit tot (veer)krachtige volwassenen. Hier komt Missing You hen tegemoet. De organisatie klopt aan bij SAMMAN om hen te helpen bij het realiseren van hun toekomstplan. Doorheen de werksessies brengen ze structuur in hun actieplan. Ze krijgen ook de “tools” om externe partners op een andere manier te betrekken bij al wat ze doen .