CasesGoede doelen

Honk betekent zoveel als een plaats waar men zich thuisvoelt. Met HONK vzw bundelden de ouders van 13 vrienden – jongeren met een beperking – hun krachten om een eigen (t)huis te bouwen voor hun 18-plussers. Want, wat na hun schoolloopbaan? Onzekerheid troef! En wachtlijsten zijn lang.

Hoe pakken ze dit concreet aan?

Waar vinden ze een geschikte locatie? Wie kan hen hierbij helpen? Hoe organiseren ze de dagbesteding en wie ondersteunt hen bij het begeleid werken? Naast een warm nest, willen zij immers dat de jongeren maximaal in het leven kunnen blijven staan.

SAMMAN begeleidt hen in deze zoektocht en spoort hen aan om te denken vanuit de filosofie van SLOW Philanthropy© om anderen hierbij te betrekken.

Initiatiefnemers:

Lut Gailly en Hilde Willems, ouders van twee van de betrokken jongeren

Vanuit een strategisch en operationeel plan concretiseren en afbakenen

Tijdens de eerste fase van de SAMMAN-sessies werkte de kerngroep van ouders op:

  • Een duidelijke identiteit, gedragen door de groep en voor te stellen aan de algemene vergadering
  • Een elevatorpitch waarmee ze zowel potentiële partners als ook vrijwilligers aanspreken om HONK mee vorm te geven.
  • Een strategisch en operationeel plan: de noden en behoeften zijn nu zeer concreet

Met kennis van zaken zet HONK vzw nu de eerste stappen naar de buitenwereld. Ze nodigen alle belanghebbenden uit voor een leuk evenement waar ze zichzelf ook presenteren.

In het najaar start fase 2 van de begeleiding. Deze wordt mogelijk gemaakt door de financiële tussenkomst van notariskantoor Michaël Janssen en Philippe Missoul.

De Honkers aan het woord:

“Als twaalf ouderparen beslissen om voor hun dertien kinderen met een beperking samen te bouwen aan een project, dan brengen ze twaalf (of zelfs vierentwintig) verschillende dromen in de groep, ook al streven ze naar hetzelfde grote doel. SAMMAN hielp ons om uit al die dromen dat ene gemeenschappelijke HONK-doel te verwoorden. Met dat doel voor ogen is het vandaag gemakkelijker om prioriteiten te stellen en acties te plannen. We kunnen nu met concrete vragen naar de buitenwereld stappen, op zoek naar duurzame partners.”

Volg hun verhaal op de Honk-website en hun facebookpagina.