1. Ideologie

Iets onbaatzuchtig doen voor de maatschappij, buiten je comfortzone maar in lijn
met je mogelijkheden en talenten, maakt je als mens compleet en gelukkig.
Wij zijn ervan overtuigd dat je vanuit een sterk sociaal ondernemerschap met
dezelfde inspanning meer sociale impact kan bereiken.
Als jij en ik ons vanuit deze filosofie SAMEN inzetten voor een betere wereld kan de
samenleving er alleen maar beter van worden.

 

2. Visie

Wat zie je?

De wereld om je heen kent vele uitdagingen. Denken we maar aan de vergrijzig, de
kansarmoede, de vele ziektes en beperkingen– fysiek en mentaal- de
vluchtelingenproblematiek, …Op menselijk vlak , maar ook op gebied van milieu,
energie, .. De UN bundelt ze onder de noemer van 17 SDG’s.
Je wil helpen en doet dit vanuit je eigen persoon, als familie, familiefonds, bedrijf,
bedrijfsfonds, sociale onderneming, of social profit organisatie. Je geeft niet alleen
geld, maar betrekt ook je relaties en je netwerk erbij, en stelt je kennis, expertise en
vrije tijd ter beschikking. Je voelt dat het goed is, niet alleen voor de doelgroep
waarvoor je iets doet, maar ook voor je naasten, je medewerkers, je collega’s.
Tegelijk heb je ook je bedenkingen. Is het resultaat altijd in verhouding tot de
inspanning? Het kan beter.

Wat wil ik zien?

Wil je iets betekenen in de maatschappij, en concrete oplossingen bieden aan de
maatschappelijke uitdagingen van vandaag, dan beoog je met je inspanningen
een zo groot mogelijke sociale impact.
Werken vanuit je eigen sterktes, talenten en mogelijkheden in combinatie met een
sterk ondernemerschap en strategisch onderbouwde samenwerkingen met anderen
zijn volgens onze overtuiging essentieel om dit mogelijk maken.

 

3. Missie

SAMMAN optimaliseert je sociale investering. We leiden je op tot een sterker sociaal ondernemer door met jou een strategie op te bouwen, door je te stimuleren samen te werken met anderen, de impact ervan te meten en er duidelijk over te communiceren.

 

4. Unieke kracht

Met onze ervaringen in zowel de profit als de social profit en met kennis uit diverse
vakgebieden stelden we tools op punt om het proces te begeleiden.
We vertrekken vanuit “de kern van je zijn”: wie ben je, wat doe je, wat drijft je en
wat heb je in huis om echt het verschil te maken in de maatschappij en zaken in
beweging te zetten. Kortom, wat maakt van jou een “changemaker”?
We betrekken tijdens het proces ook andere stakeholders: want samen bereik je zo
veel meer!

 

5. Waarden

 • Nieuwsgierig en leergierig: we ontmoeten elkaar vanuit een open geest.
  Weten en begrijpen wat de anderen doen en hoe ze het aanpakken is niet
  voldoende. We graven dieper en hechten veel belang aan de “Why-vraag”
  We denken met elkaar en doen dit graag out-of-the-box.
 • We zijn doorzetters en niet beducht om concrete uitdagingen aan te gaan en
  ze ook af te ronden.
 • Als geboren optimisten focussen we in onze aanpak op de mogelijkheden die
  er zijn en niet op de beperkingen. Dit stralen we op elkaar af.
 • Empathisch: we zijn begaan en denken mee met de anderen.

 

6. Belofte

SAMMAN draagt bij aan een effectieve manier om de sociale en maatschappelijke
problemen aan te pakken.