Iets goed doen voor een ander is een belangrijke bron van geluk. Filantropie is dan ook van alle tijden.

SLOW Philanthropy© gaat een stapje verder. SLOW staat voor Samen, Langdurig, Onderbouwd Werken. Ieder woord is hierbij belangrijk:

  • Samen: Als bedrijf, organisatie of individu geef je niet alleen aan het goed doel. Goede doelen hebben jou ook heel wat te bieden. En omgekeerd.
  • Langdurig: Wat jullie voor mekaar doen en betekenen is niet eenmalig. Jullie werken samen voor de langere termijn. Hierdoor vergroot jullie sociale impact. Er is ook ruimte om te evalueren en bij te sturen. En dit in functie van jullie wensen en behoeftes.
  • Onderbouwd: Vanuit een duidelijke identiteit kiezen jullie voor mekaar. De samenwerking past als gegoten binnen jullie filosofie en strategische doelstellingen.
  • Werken: Het is actief en betrokken. Het betreft niet enkel het geven en ontvangen van geld. Het gaat over het uitwisselen van mensen, materialen, mediakanalen en mobiliserende acties.