BedrijvenCases

Ken je dat gevoel van positivisme dat van sommige organisaties uitgaat? Een gevoel dat ook jou energie en kracht geeft om ertegenaan te gaan? Wel, ook Sint-Gerardus straalt dit uit.

SD Worx, dagelijks bezig met het optimaliseren van het HR beleid in bedrijven, voelde dit aan. Het was tijdens één van de werksessies rond de identiteit van Sint-Geradus dat ze dachten: “Hoe spelen ze dit klaar?”. Hierdoor geïnspireerd ontwikkelden ze een HR opleiding voor hun klanten. SAMMAN begeleidde hen bij de ontwikkeling van het product. De return die er ook voor Sint-Gerardus is, maakt van het product een win-win voor iedereen.

Initiatiefnemer

Jurgen Francis, Regiodirecteur  en Tony Swinnen, manager HR-kenniscentrum

Focus op sterktes, klantgerichtheid, coaching

SD Worx vroeg zich af: Hoe slaagt Sint-Gerardus erin de talenten bij hun leerlingen en bewoners te ontdekken? Terwijl veel bedrijven wel vol zijn van talentmanagement, maar dit in de praktijk moeilijk gestalte kunnen geven. SD Worx leefde zich in in de situatie van Sint-Gerardus en vond parallellen tussen de omgang van de begeleiders met hun bewoners en leerlingen en de relatie van bedrijven met hun klanten en medewerkers . “Hier kunnen we van leren!”.

Enkele opmerkelijke vaststellingen resulteerden in 3 thema’s voor hun opleidingsdagen.

  • Ieder kind is uniek. Het staat centraal bij iedere beslissing . Zo ook je klanten
  • Focus op de sterktes van de kinderen en ontwikkel deze verder. Zo ook voor je medewerkers
  • Ga de problemen niet uit de weg: denk oplossingsgericht en betrek er anderen bij waar nodig. Coaching draagt bij tot de goede resultaten. Zo ook voor jou als manager, bestuurder, teamlid, …

En wat maakt de cirkel rond? SD Worx biedt hiervoor een oplossing aan tegen betaling. Een gedeelte van wat de klant betaalt vloeit terug naar Sint-Gerardus.

SAMMAN lokt uit, stimuleert en draagt bij tot het concretiseren

SAMMAN speelt een activerende rol bij het ganse proces dat het tot stand komen van het HR-product voorafgaat. Maar ook bij de realisatie ervan.

  • Tijdens de oefeningen rond de identiteit van Sint-Gerardus komt al zeer snel tot uiting welke kostbare parel deze zorginstelling voor motorisch beperkte jongeren is
  • SAMMAN lokt het nieuwe HR product uit door SD Worx zelf de link te laten ontdekken tussen wat zij van Sint-Gerardus kunnen leren en hun eigen core business
  • SAMMAN stimuleert hen om dit alles te concretiseren en uit te werken. Sofie Storms, de SAMMAN –begeleider onderlegd in HR materie, draagt ook inhoudelijk haar steentje bij.

Een volgende uitdaging: na de testfase, het vermarkten

Nu de HR-tool klaar is, ligt het plan op tafel om deze te testen. Vanaf begin 2015 kan u zich laten inspireren door de parallel tussen Sint-Gerardus en HR oplossingen van SD Worx rond het ontwikkelen van medewerkers.