CasesGoede doelen

Om het waarom van de vzw Stop Darmkanker te duiden, volstaat het enkele kerncijfers te geven:
• 1/20 Vlamingen krijgt met darmkanker te maken
• 90% van hen zijn meer dan 50 jaar
• 2000 overlijdens per jaar in Vlaanderen, of 5 per dag
• 8 à 10 jaar duurt het eer een kleine goedaardige poliep eventueel uitgroeit tot een tumor
Preventie door het vroegtijdig opsporen kan heel wat miserie vermijden. Een eenvoudige test hiervoor volstaat. De kennis over deze problematiek is jammer genoeg nog ontoereikend.

Om de communicatie en punctuele acties hierrond te kunnen bestendigen, richt dokter Colemont een vzw op. Bij de voorbereiding hiervan werd hij begeleid door SAMMAN.

Initiatiefnemer

Dr. Luc Colemont, maag- en darmspecialist

Informeren, informeren, informeren

Informeren van alle mogelijk betrokkenen, zowel direct als indirect, ziet Dr. Luc Colemont als zijn “roeping”. Via verschillende kanalen zet hij een campagne op naar de man en vrouw in de straat, de dokters en verpleegkundigen, hogescholen en universiteiten, beroepsgroepen, verenigingen, …Gesteund door anderen gaat hierbij heel creatief tewerk.
Nu de basis gelegd is, dringt een schaalvergroting en verdere professionalisering zich op.

Uitdaging: ambities waarmaken samen met anderen

De uitdaging bestaat erin om partners te vinden die Dr. Luc Colemont verder in zijn groei en ambities willen ondersteunen. Maar eerst wordt daarvoor een structuur onder de vorm van een vzw vastgelegd. Hiervoor doet hij een beroep op SAMMAN.

SAMMAN begeleidt bij het oprichten van de vzw

Om de acties te depersonaliseren, wordt geopteerd voor het oprichten van een vzw. Hiervoor doorliepen we samen de volgende stappen:
• identiteit van de organisatie duidelijk stellen
• good corporate governance bewaken
• duidelijk actieplan opstellen met verantwoordelijken en deadlines

Dr. Luc Colemont verschijnt einde maart 2014 op TEDx Flanders waar hij opnieuw een vurig pleidooi voert rond de onwetendheid over darmkanker en de eenvoudige oplossingen die er zijn voor preventief onderzoek. Overtuig jezelf met dit filmpje.