CasesGoede doelen

Bij een ernstige ziekte verandert zowel je eigen leven, als dat van je kinderen, je partner, je familie en je verzorgers. Gewone bezigheden en omstandigheden krijgen plots een andere invulling en betekenis. Er rijzen veel vragen. Tijd om daar even bij stil te staan en de mogelijkheid dit samen met je omgeving te delen, ontbreken vaak.

Cancer et Psychologie biedt reeds 30 jaar psychologische ondersteuning bij ernstige ziekte en tijdens het rouwproces na verlies van een dierbare. Om de continuïteit te verzekeren, willen ze samenwerken met externe partners. SAMMAN bereidt hen hierop voor. Cancer et Psychologie is klaar voor een volgende stap in haar bestaan.

Initiatiefnemers

Béatrice Gaspard, algemeen directeur en Jean Pierre Closon, gedelegeerd bestuurder

Cancer et Psychologie: pionier in het ondersteunen van zwaar zieken en hun omgeving

De vzw is opgericht door een groep psychotherapeuten op vrijwillige basis.

Voor zowel de getroffene zelf als de familie bieden zij een luisterend oor tijdens telefonische en individuele gesprekken. In klinieken richten zij speciale ruimtes in voor de opvang van kinderen. Daar kunnen zij zonder rem spreken over hun twijfels, angsten en verlangens. Voor kinderen en jongeren wiens naasten aan de ziekte overleden zijn, richten zij creatieve ateliers in. Daar kunnen zij hun gevoelens kwijt.

De zorgverstrekkers en begeleiders leiden ze op om goed met specifieke situaties om te gaan. Ook voor hen is het niet altijd makkelijk.

Uitdaging: groeien van pionier tot volwassen organisatie in een veranderende maatschappij

Tijdens haar bestaan heeft de vzw écht pionierswerk verricht. Nieuwe initiatieven ontstonden, vanuit vragen die zij kregen of noden die zij vaststelden. Inmiddels is de maatschappij en dus ook hun werkveld geëvolueerd.

In dit kader willen zij hun identiteit terug scherpstellen en uitkijken naar partners om hun activiteiten blijvend te realiseren . Want ook financieel stellen zich uitdagingen.

SAMMAN bereidt Cancer et Psychologie voor op samenwerking met anderen

SAMMAN begeleidt Cancer et Psychologie en bereidt hen voor om externe partners bij hun werking te betrekken.

Welke stappen nemen we hierbij samen?

  • Een duidelijke identiteit bepalen met een ideologie, visie en missie waarbij het hele team op dezelfde golflengte zit
  • Een actieplan met strategische en operationele doelstellingen opmaken
  • Waken over een good corporate governance
  • Benoemen welke middelen nodig zijn om de doelstellingen te bereiken

Resultaat

Cancer et Psychologie legde het uitgestippelde traject met succes af. De organisatie bakende haar werkingsgebied af, bracht structuur in haar werking, heeft in haar actieplan duidelijk bepaald wat ze de komende jaren wil bereiken en welke middelen daarvoor nodig zijn.

De frisse wind die er waait, uit zich ook in het nieuwe logo en de website die zowel naar vorm als inhoud werd aangepast.

Nu zijn zij klaar om naar de buitenwereld te stappen.