CasesGoede doelen

We leven in een “snelle” tijd. Een tijd waarin kinderen, jongeren, volwassenen en senioren te kampen krijgen met depressies, verslavingen, burn-outs en leerproblemen. Toch komt hulp vaak te laat, schiet preventie tekort en zijn wachtrijen te lang. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont wil mensen met zware psychische problemen in hun regio op tijd helpen. Vandaag zijn er echter onvoldoende middelen om deze ambitie waar te maken en wil De Pont samenwerken met externe partners. Dank zij het traject met SAMMAN zijn zij nu ook klaar om deze stap goed voorbereid te zetten.

Initiatiefnemer

Bob Cools, directeur

Op zoek naar extra middelen

Bij De Pont rijpt reeds lange tijd het idee. Ze hebben één of meerdere private partners nodig die hun ontwikkeling kracht bijzetten. Het team van De Pont heeft heel wat troeven in handen, maar hoe pakken ze dit nu best aan? Midden 2012 nemen ze SAMMAN onder de arm om hen hierin te begeleiden.

Uitdaging: Een andere blik op de realiteit

De mensen bij De Pont moeten bij het benaderen van potentiële partners op een andere manier leren denken. En zich hierbij vooral bewust zijn van het feit dat zij hun eigen kennis en expertise ter beschikking kunnen stellen van bedrijven en hun personeelsafdeling. Alleen zo betekenen zij immers ook voor de bedrijven een meerwaarde en ontstaat een win-win ruil.

De begeleiding door SAMMAN verruimt hun blik

De begeleiding van SAMMAN verloopt in 2 fases.

In een eerste fase lag de nadruk op de identiteitsoefening, gedragen door de Raad van Bestuur en de medewerkers. De identiteitsfiche van De Pont is de vertrekbasis van hun externe en interne communicatie. Zowel  de inhoud als de huisstijl van folders, brochures, presentaties en website worden terug onder de loep genomen.

Ook definieerden zij heel duidelijk hun behoeftes op het vlak van infrastuctuur en personeel. Anderzijds hebben zij ook nagedacht wat zij aan meerwaarde kunnen betekenen voor de bedrijfswereld. En ja, zij hebben heel wat kennis in huis rond situaties die ook in een bedrijfsomgeving voorkomen. Signalen rond  burn-outs, depressies en andere problemen kunnen door de werkgever best tijdig opgevangen worden zodat hij er ook op de juiste manier kan op reageren.

Zelf aan de slag!

SAMMAN heeft tijdens de begeleiding de directie en medewerkers continu aangespoord om verder te gaan, nieuwe pistes te bewandelen, zichzelf uit te dagen.

Met de kennis die ze nu hebben, komt het erop aan de tijd en de mankracht vrij te maken om naar de buitenwereld te stappen.

Inmiddels vond CGG De Pont ook de kracht om met vrijwillige psychotherapeuten en andere partners een nieuw initiatief in Mechelen te starten, TEJO (Therapeuten voor Jongeren), naar het voorbeeld van Antwerpen.

De begeleiding door SAMMAN werd mogelijk gemaakt dank zij een gedeeltelijke financiële tussenkomst van SAMMAN Fonds vzw.

Bob Cools aan het woord

In verband met Fase 1: ‘Dankzij SAMMAN brengen we ons aanbod, onze troeven en de achterliggende visie op een frissere en heldere wijze naar buiten.’

Over de begeleiding in Fase 2 zegt hij het volgende: ‘SAMMAN daagt ons uit – in denken en doen – om de drijfveren en dynamiek van de social profit te koppelen aan de mogelijkheden en middelen van sociale ondernemers uit de profit’

www.cggdepont.be

Klik hier voor de brochure van CGG DE PONT