CasesGoede doelen

Door op jonge leeftijd op een gepaste manier om te gaan met rouw en verlies groeien jongeren  tot (veer)krachtige volwassenen. Missing You organiseert tal van activiteiten om er voor deze jongeren te zijn op deze moeilijke momenten.

Om haar ambities van groei mee mogelijk te maken neemt deze organisatie SAMMAN onder de arm. SAMMAN brengt structuur in hun actieplan en reikt de “tools” aan om externe partners op een andere manier bij hun werking te betrekken .

Initiatiefnemers

Erik Van Vaerenbergh, voorzitter op het moment van de begeleiding, en Ann Ghislain, secretaris, namen als eerste contact met SAMMAN. Aan het denkproces nam een werkgroep ‘Missing You groeit’ van enthousiaste vrijwilligers deel.

Idee: Maak rouwen mogelijk 

Rouwen om een dierbare die je verloor en weten dat je er niet alleen voorstaat, is van onschatbare waarde. Kinderen, jongeren en jongvolwassenen krijgen in onze snel doordraaiende maatschappij niet altijd de tijd en de ruimte om te rouwen. Ook ervaren zij in hun omgeving – op school, bij vrienden en familie, bij de jeugdbeweging – vaak nog een drempel om hun verdriet bij verlies van een ouder, broer, zus of goede vriend(in) te delen en te bespreken.

Missing You organiseert tal van activiteiten zowel naar de jongeren toe als naar het sociale netwerk rondom hen: regionale lotgenotendagen voor jongeren, een nationale ontmoetingsdag, een theaterstuk, vormings- en studiedagen, rouwboekjes, … Om hun doelgroep te bereiken bouwen ze een website uit, zijn ze aanwezig op de sociale media, maken ze folders, affiches, nieuwsbrieven, … Ook voeren ze sensibiliseringscampagnes naar het grote publiek. Ze willen een samenleving waar rouwen op korte en lange termijn mag en kan.

Uitdaging: een duidelijk plan en partners die mee op de kar springen

Missing You groeit en ambieert om in gans Vlaanderen zo veel mogelijk jongeren te bereiken. Om deze ambitie waar te maken, dringt een verdere professionalisering zich op. Een organisatie enkel gedragen door vrijwilligers volstaat niet meer.

‘Wij hebben handvaten nodig om ons plan te structureren en verder concreet uit te werken. Om het ook waar te maken, hebben we externe partners nodig die ons kunnen ondersteunen.’, zegt Erik Van Vaerenbergh.

Begeleiding door SAMMAN

De begeleiding door SAMMAN gebeurt in twee fases. Missing You werd door het SAMMAN Fonds geselecteerd voor co-financiering van de begeleiding.

Fase 1

  • Uitschrijven van een duidellijke identiteit.
  • Redactie van een actieplan voor de komende 2 jaren met strategische en operationele doelstellingen. Er worden deadlines afgesproken en verantwoordelijken aangesteld. Op basis hiervan vindt ook een interne reorganisatie plaats.
  • Opmaak van een budget.
  • De noden worden gedefinieerd: welke middelen zijn er nodig om het actieplan te realiseren?

Fase 2

  • Wie zijn potentiële private en publieke partners?
  • Wat kunnen wij als organisatie bieden aan potentiële partners?
  • Hoe realiseren we een positieve kruisbestuiving?

Resultaat 

Het team is erg enthousiast over het resultaat en legt de eerste contacten  met potentiële partners en met de Vlaamse overheid voor projectsubsidies. Met hun duidelijke identiteit en actieplan gaan ze op pad en slagen ze erin extra partners te vinden. Zo heeft de vzw Kindergeluk hun nieuwe website gefinancierd.

Missing You aan het woord:

‘Dankzij de identiteitsfiche die we maakten met de hulp van SAMMAN kunnen we beter duidelijk maken aan toekomstige partners en sponsors waar we voor staan en wat we willen bereiken.’

www.missingyou.be