CasesGoede doelen

De organisatie Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, klinkt bij iedere Belg bekend in de oren. Zij voert baanbrekend werk zowel in het daadwerkelijk opsporen van verdwenen kinderen, het strijden tegen seksuele uitbuiting als in preventie en het sensibiliseren van de samenleving.

15 jaar na de oprichting van Child Focus is de tijdsgeest veranderd en is er nood aan reflectie over de koers die gevaren wordt. Hiervoor neemt deze organisatie SAMMAN onder de arm. Met als resultaat een duidelijke identiteit, gedragen door alle stakeholders en een strategisch plan voor de toekomst.

Initiatiefnemer

Heidi De Pauw, algemeen directeur en Willy Bruggeman, bestuurslid.

Een strategisch plan met een breed draagvlak

‘Het Child Focus–team zit op een schip en vaart verder. Welke richting varen we uit? Welke koers varen we? In welke haven leggen we aan? Het is van belang dat medewerkers, management en Raad van Bestuur hier op dezelfde golflengte zitten. Zeker als de ambities hoog gespannen zijn. Om ons strategisch plan voor de toekomst uit te bouwen en een draagvlak bij alle stakeholders te creëren laten we ons begeleiden door SAMMAN.’, zegt Heidi De Pauw.

Innoveren, professionaliseren en communiceren

De uitdaging voor Child Focus situeert zich op verschillende niveaus. Naast het nog verder verduidelijken van hun werking naar alle betrokkenen willen zij verder professionaliseren en innoveren. De samenwerking met andere actoren op het veld en externe partners -ook over de grenzen heen- is hierbij van groot belang.

Begeleiding door SAMMAN

De begeleiding van SAMMAN verloopt over verschillende fases.

Fase 1: (in samenwerking met de “Betekenisfabriek’)

  • Het scherp stellen van de identiteit van Child Focus: Waarvoor staat de organisatie vandaag ? Welke merkbelofte heeft ze? Welke zijn de kernwaarden? En welke zijn de daaraan gekoppelde ambities? Bij deze oefening betrekken we alle stakeholders (vertegenwoordigers van de rechten van het kind, politiediensten, journalisten, vrijwilligers, jongeren, …)
  • Alle medewerkers en de Raad van Bestuur scharen zich achter deze identiteit en herkennen zich erin.

Fase 2:

  • Op basis van de identiteit schrijft Child Focus voor de periode 2014-2018 een strategisch plan uit.
  • Hieruit vloeit een plan met operationele doelstellingen met activiteiten, deadlines en verantwoordelijken

Fase 3:

  • Met de geactualiseerde identiteit en een duidelijk plan realiseert en optimaliseert Child Focus de samenwerking met private partners.

Resultaat

Met het afronden van Fase 1 en Fase 2 heeft Child Focus de nodige slagkracht om alleen verder te gaan in het verder uitbouwen van haar relatie met zowel huidige als nieuwe partners.

www.childfocus.be

www.debetekenisfabriek.nl