BedrijvenCases

Als ingenieursbureau heeft NETWERK een veelheid aan relaties bij productie- en toeleveringsbedrijven.

In het kader van hun MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) wensen zij een extra bijdrage te leveren aan de samenleving door ook samen te werken met een goed doel.

Niet eender welk natuurlijk. De medewerkers staan er achter en het klopt met het imago en de waarden van NETWERK. Er is ook een duidelijke ‘match’ in de doelstellingen die beide partijen met deze langdurige samenwerking willen bereiken. Na begeleiding door SAMMAN komen ze uit bij de vzw Habbekrats.

Initiatiefnemers

Stijn De Loore, gedelegeerd bestuurder van NETWERK NV en Maurice Van Lint, algemeen directeur NETWERK NV

Idee: goede doelen stimuleren de verbondenheid tussen medewerkers 

Stijn De Loore verwoordt zijn drijfveer om samen te werken met een goed doel als volgt: ‘Wij vinden het heel belangrijk dat mensen zich in hun (werk)omgeving ten volle kunnen ontplooien. We motiveren onze medewerkers om opleidingen te volgen en zich te vervolmaken. Deze bedrijfswaarde om mensen met respect voor hun eigenheid kansen te bieden willen we ook doortrekken naar onze samenwerking met anderen, in dit geval goede doelen. Op die manier creëren we ook een grote verbondenheid tussen onze medewerkers.’

Uitdaging: naar een samenwerking waar iedereen beter van wordt

Er zijn verschillende uitdagingen:

  • Een draagvlak voor het idee creëren op alle niveaus binnen het bedrijf
  • Zich linken aan de juiste partner
  • Een win-win samenwerking op poten zetten

Begeleiding door SAMMAN

De begeleiding door SAMMAN verloopt over verschillende fases:

Fase 1:

  • Analyse van wat NETWERK reeds doet aan MBO-beleid
  • Workshop met de medewerkers en de bestuurders rond hun verwachtingen: welke doelgroepen en thema’s vinden zij belangrijk?
  • Wat kan NETWERK inzetten aan mensen, middelen , munten, media en massa. Kunnen externe partijen of relaties hierbij helpen?

Fase 2:

  • Op basis van de waarden van NETWERK en het resultaat van fase 1 wordt een maatschappelijke partner benaderd.
  • Er wordt een gemeenschappelijk actieplan opgesteld.

Resultaat: een samenwerking met vzw Habbekrats 

Na het afronden van fase 1 is duidelijk dat NETWERK initiatieven wil steunen voor mensen die door hun gezondheid of sociale achtergrond minder kansen krijgen. De eerste stappen in fase 2 zijn gezet en een samenwerking met vzw Habbekrats te Antwerpen is in de maak. Habbekrats is een vormingsdienst voor jongeren uit de randgroepen tussen 10 en 21 jaar oud.

Netwerk aan het woord:

‘Door MBO te ondernemen hebben we oog voor iedereen in onze maatschappij.’

Meer info?

www.habbekrats.be

www.netwerk-antwerpen.be