Cancer et Psychologie zoekt richting in haar groei

Cancer et Psychologie biedt reeds 30 jaar psychologische ondersteuning bij ernstige ziekte en tijdens het rouwproces na verlies van een dierbare. Om de continuïteit te verzekeren, willen ze samenwerken met externe partners. SAMMAN bereidt hen hierop voor. Cancer et Psychologie is klaar voor een volgende stap in haar bestaan.

Details

Child Focus: een duidelijke identiteit en een toekomstplan met visie

De uitdaging voor Child Focus situeert zich op verschillende niveaus. Naast het nog verder verduidelijken van hun werking naar alle betrokkenen willen zij verder professionaliseren en innoveren. De samenwerking met andere actoren op het veld en externe partners is hierbij van groot belang. SAMMAN zet hen hierbij op weg.

Details

CGG De Pont wil snel en betaalbaar psychologische hulp bieden

We leven in een “snelle” tijd. Een tijd met depressies, verslavingen, burn-outs en leerproblemen. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont wil mensen die hiermee kampen op tijd helpen. Vandaag zijn er echter onvoldoende middelen om deze ambitie waar te maken en wil De Pont samenwerken met externe partners. Dank zij het traject met SAMMAN zijn zij nu klaar om deze stap goed voorbereid te zetten.

Details

NETWERK bouwt een actief MBO-beleid uit

In het kader van hun MBO wenst NETWERK een extra bijdrage te leveren aan de samenleving door samen te werken met een goed doel. Maar niet eender welk. De medewerkers staan er achter, het klopt met het imago en de waarden van NETWERK. Er is ook een ‘match’ in de doelstellingen die beide partijen met deze langdurige samenwerking willen bereiken. En zo komt NETWERK na begeleiding door SAMMAN uit bij de vzw Habbekrats.

Details

Missing You professionaliseert en lanceert een nieuwe website

Door op jonge leeftijd op een gepaste manier om te gaan met rouw en verlies groeien jongeren uit tot (veer)krachtige volwassenen. Hier komt Missing You hen tegemoet. De organisatie klopt aan bij SAMMAN om hen te helpen bij het realiseren van hun toekomstplan. Doorheen de werksessies brengen ze structuur in hun actieplan. Ze krijgen ook de “tools” om externe partners op een andere manier te betrekken bij al wat ze doen .

Details

De Beautiful A.B.C. Foundation op weg naar een internationale doorbraak

De B.A.B.C. Foundation wenst vrouwen en hun partners te informeren over de medische en niet-medische middelen die vrouwen helpen om zich weer goed in hun vel te voelen. Zij ambiëren hiervoor internationaal dé referentie te zijn.

Om zich hier op een professionele manier op voor te bereiden, nemen ze SAMMAN onder de arm. Vanuit een duidelijke identiteit weet de organisatie zich te positioneren en structureren. De link naar mogelijke partners, wordt hierdoor ook makkelijker gelegd.

Details
DOMO met SAMMAN

Op zoek naar een juiste structuur en middelen voor lokale Domo-initiatieven

Domo geeft praktische steun aan gezinnen met kinderen tot 12 jaar die het financieel zwaar hebben of sociaal geïsoleerd zijn. Met reeds 4 vestigingen actief, wil Domo haar werking verder uitrollen in Vlaanderen. SAMMAN begeleidt hen om dit zowel inhoudelijk, structureel als organisatorisch zo te doen dat het aansluit bij de identiteit van de organisatie. Nu dit kader geschetst is, streven zij in hun relatie met (toekomstige) partners naar SLOW Philanthropy.

Details

Drie ervaren psychologen richten de VZW OU-KI op

OU-KI vzw wil ouders en hun kinderen die met vragen zitten en met opvoedingsproblemen worstelen, een helpende hand uitsteken.

Tijdens de SAMMAN-werksessies bereiden we OU-KI vzw voor op het zich professioneel en doordacht presenteren aan de buitenwereld. Het uiteindelijke doel is immers om partners te vinden en samen een langdurige relatie uit te bouwen volgens de filosofie van SLOW Philanthropy.

Details

Linda de Mulder wenst ex-kankerpatiënten te steunen in hun herstel

Bewegen is belangrijk. Zeker voor zij die herstellen van een zware ziekte zoals kanker. Linda wil voor deze mensen iets betekenen en wil een zorghuis en een nieuw bewegingsaanbod creëren. Dank zij de begeleiding van SAMMAN krijgt zij een realistisch beeld van hoe dit in de praktijk om te zetten.

Details