CasesGoede doelen

Bewegen is belangrijk. Zeker voor zij die herstellen van een zware ziekte zoals kanker. Hebben deze mensen daar altijd de moed voor? Wanneer je er als kankerpatiënt thuis alleen voorstaat, wordt de last van de ziekte nog moeilijker om dragen. Net op die momenten van zwakte heb je nood aan een warme omgeving waar voor jou gezorgd wordt. Linda wil voor deze mensen iets betekenen en wil een zorghuis en een nieuw bewegingsaanbod creëren. Dank zij de begeleiding van SAMMAN krijgt zij een realistisch beeld van hoe dit in de praktijk om te zetten.

Initiatiefnemer

Linda De Mulder, ex-kankerpatiënte

Bewegen als spil bij het genezingsproces na een zware ziekte

Ook als je later weer beter bent, kan je de steun en drijfkracht van anderen gebruiken die je een duwtje in de rug geven om vooruit te gaan. Of om de draad weer op te pikken en opnieuw te bewegen. Als (ex)-kankerpatiënte is Linda De Mulder zich van deze nood zeer bewust. Ze heeft de plaats en de ruimte om zowel een zorghuis als een bewegingsaanbod uit de grond te stampen. Hoe en met wie ze dit concreet best aanpakt, is voor haar nog een grote onbekende.

Uitdaging

Het stroomlijnen van haar ideeën en het concretiseren van haar plannen

Zin voor realiteit dank zij de begeleiding van SAMMAN

SAMMAN heeft Linda gedurende een aantal maanden begeleid. Het resultaat hiervan was dat Linda De Mulder zelf tot inzicht is gekomen dat het oprichten van een nieuw aanbod heel wat met zich mee brengt :

  • Het bewegingsaanbod bleek vooral ingegeven door haar eigen zoektocht naar een zinvolle tijdsbesteding .
  • De investering in het zorghuis bleek voor haar te duur tegenover het aantal potentiële gebruikers

Hoewel er geen concreet resultaat is onder de vorm zoals vooraf “gedroomd”, konden we door de begeleiding onrealistische  investeringen en desillusies vermijden. Alleen dit al vaststellen betekent een belangrijke meerwaarde.
Inmiddels ging Linda De Mulder als vrijwilligster aan de slag bij de Vlaamse Kankerliga.