CasesGoede doelen

Ouders van jonge kinderen zitten soms met de handen in het haar. “Mijn zoontje bijt!”,”Mijn dochter is jaloers op haar kleine zus;” of “Mijn kind heeft stress” , zijn maar enkele van de problemen waar ouders mee kampen.

OU-KI vzw wil deze ouders en hun kinderen een helpende hand uitsteken vanuit eigen ervaringen en een eigen methodiek. Zij ijveren voor meer respect voor de emotionele beleving van het kind, de capaciteiten van de ouders en het unieke karakter van elke ouder-kindrelatie en elke opvoedingssituatie.

Tijdens de SAMMAN-werksessies bereiden we OU-KI vzw voor op het zich professioneel en doordacht presenteren aan de buitenwereld. Het uiteindelijke doel is immers om partners te vinden en samen een langdurige relatie uit te bouwen volgens de filosofie van SLOW Philanthropy©.

Initiatiefnemers

Trees Traversier, Jasmine Luycx en Tom Verhaeghe, psychologen

Idee: bundelen van verschillende activiteiten onder de koepel van OU-KI vzw

Drie pijlers bepalen de activiteiten van OU-KI-vzw in oprichting:

  • informeren en vormen van ouders, opvoedkundigen en iedereen die bij de opvoeding van kinderen betrokken is. Ze willen hiermee de algemene mentaliteit wijzigen: de innerlijke belevingswereld van het kind staat centraal en ouders spreken hun potentieel als opvoeder ten volle aan.
  • oprichting en uitbouw van lokaal verankerde projecten die eenzelfde filosofie genegen zijn
    • In de Villa’s OU-KI kunnen ouders samen met hun kind terecht met hun opvoedingsvragen. De Villa’s OU-KI zijn ingebed in plaatsen waar ouders sowieso met hun kinderen komen ( kinderdagverblijven, scholen, bibliotheken, ..)
    • Ontmoetingsplaatsen zijn plaatsen waar jonge kinderen samen met hun ouders, grootouders of babysit komen spelen. Twee OU-KI medewerkers houden toezicht en maken de verbinding tussen de ouders en het kind, de aanwezige kinderen en de aanwezige ouders.

Uitdaging: OU-KI vzw klaarmaken voor de stap naar de buitenwereld 

De eerste uitdaging bestaat erin om de OU-KI vzw op poten te zetten, zowel juridisch, inhoudelijk als organisatorisch.

In twee instantie is het belangrijk om partners aan te trekken die dezelfde filosofie genegen zijn en die de organisatie mee willen helpen uitbouwen.

Begeleiding door SAMMAN

Fase 1:

  • Keuze van de juiste structuur
  • Bepalen van een duidelijke identiteit
  • Het aanreiken van de tools voor het uitwerken van strategisch en operationeel plan.

Fase 2:

Met een duidelijke identiteit en de juiste tools voor het opzetten van een strategisch en operationeel plan, komt het er nu op aan om tijd vrij te maken. De oprichters van de vzw zullen zich volledig verdiepen in het gedetailleerd opstellen van een plan om ook duidelijkheid te krijgen in de praktische organisatie en de implementatie van hun ideeën. Pas daarna zullen zij gewapend zijn en voldoende voorbereid om samen te werken met private partners. Deze hebben ze nodig om optimaal te kunnen functioneren.

OU-KI vzw in oprichting werd door het SAMMAN Fonds geselecteerd voor een financiering van de begeleiding.

Resultaat

De werkgroep wordt begeleid volgens op maat gemaakte sessies. Het proces is hierbij even belangrijk als het resultaat. Pas na de interne reflectie zal OU-KI vzw klaar zijn om de volgende stap naar samenwerking met anderen te zetten.

OU-KI aan het woord

Een mentaliteitsverandering teweeg brengen is een werk van lange adem…

Als ervaren psychologen waren we op zoek naar een ‘manier’, een ‘weg’.. om onze visie en onze specifieke kijk op kinderen en ouders over te brengen aan ouders van jonge kinderen en àlle mensen die beroepsmatig werken met kinderen en hun ouders.

SAMMAN heeft ons op weg geholpen in het verwoorden van onze overtuiging en stapsgewijs onze missie waar we voor staan uit te werken. Dit hebben zij gedaan door ons kritisch te bevragen, door ons uit te dagen om te gaan staan voor onze unieke kracht, steeds met respect voor onze eigenheid.

Een welgemeende dank hiervoor…

Trees, Tom, Jasmine

www.ou-ki.be