CasesGoede doelenDOMO met SAMMAN

In een gezin met kleine kinderen loopt niet altijd alles van een leien dakje. Ouders worstelen dan wel eens met vragen. Domo ondersteunt gezinnen met kinderen tot 12 jaar die het zwaar hebben omwille van financiële moeilijkheden en/of sociaal isolement. De enthousiaste Domo-vrijwilligers zijn geen hulpverleners, maar gaan vanuit hun hart een stukje mee op de gezinsweg. Met reeds 4 vestigingen actief, wil Domo haar werking verder uitrollen in Vlaanderen. SAMMAN begeleidt hen om dit zowel inhoudelijk, structureel als organisatorisch zo te doen dat het aansluit bij de identiteit van de organisatie. Nu dit kader geschetst is, streven zij in hun relatie met (toekomstige) partners naar SLOW Philanthropy©.

Initiatiefnemer

Brigiet Croes, voorzitster van Domo Leuven vond SAMMAN.

Idee: Domo uitrollen over Vlaanderen

Gestart in Leuven met enkele vrijwilligers, is Domo vandaag reeds actief op 4 lokaties (Leuven, Antwerpen, Hasselt en Sint Niklaas). Hun grote droom is Domo verder uit te breiden en nieuwe initiatieven aan te moedigen en te faciliteren. Ze wensen een aanbod in alle centrumsteden en op termijn in alle gemeenten. Hoe meer gezinnen door Domo ondersteund worden immers, hoe meer kansen de kinderen binnen deze gezinnen krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen tot sterke volwassenen die later een positieve bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.

Uitdaging: het bewaken van de identiteit

Domo staat bij de groei voor enkele belangrijke uitdagingen:

 • Hoe kunnen ze er zorg voor dragen en bewaken dat elke Domo-vestiging werkt vanuit dezelfde filosofie en waarden?
 • Hoe kunnen ze de kwaliteit van hun dienstverlening blijven garanderen?
 • Welke organisatiestructuur zetten ze op opdat er naast het centrale “bestuur”, ook voldoende lokale eigenheid bewaard blijft?
 • Op welke manier kan de opgedane expertise best gedeeld worden met nieuwe initiatieven?
 • De vorming van en uitwisseling van ervaringen tussen de vrijwilligers blijft cruciaal. Hoe organiseren ze dit?
 • Hoe bewaken ze hun unieke kracht?

Begeleiding door SAMMAN

De begeleiding door SAMMAN verloopt in 3 fases. Fase 1:

 • Bepalen van de identiteit
 • Uitschrijven van een “elevatorpitch”
 • De basis voor de nieuwe organisatiestructuur vastleggen

Fase 2:

 • Uitdenken van een aangepaste juridische en operationele structuur met een goede “corporate governance”
 • Opmaken van een actieplan met duidelijke strategische en operationele doelstellingen
 • Kader aangeven voor het aantrekken van partners zowel binnen de overheid als privé.

Fase 3: 

 • SLOW Philanthropy@ als doelstelling in de relatie met nieuwe en bestaande partners.

Resultaat

De doelstellingen van fase 1 en fase 2 werden bereikt. De begeleiding bevindt zich nu in fase 3.

Domo medewerkers aan het woord

Ik wil jullie namens alle Domo medewerkers heel hartelijk danken voor jullie inzet, jullie enthousiasme, jullie ondersteuning, jullie ‘alles’ om dit ‘stukje levensweg binnen Domo’ samen met ons te gaan èn erin te geloven dat we daarin zullen slagen. Jullie hebben ervoor gezorgd dat draagkracht en draaglast terug wat in balans komen, dat we ons gestut en gesteund voelden, en dat we vol vertrouwen aan fase 2 beginnen. Merci daarvoor! Meer info? http://www.domovlaanderen.org/

Kinderarmoede bestrijd je niet alleen. Focus op een integrale en gecoördineerde aanpak. En hoe ook Domo hierin een belangrijke rol speelt