CGG De Pont wil snel en betaalbaar psychologische hulp bieden

We leven in een “snelle” tijd. Een tijd met depressies, verslavingen, burn-outs en leerproblemen. Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont wil mensen die hiermee kampen op tijd helpen. Vandaag zijn er echter onvoldoende middelen om deze ambitie waar te maken en wil De Pont samenwerken met externe partners. Dank zij het traject met SAMMAN zijn zij nu klaar om deze stap goed voorbereid te zetten.

Details

Missing You professionaliseert en lanceert een nieuwe website

Door op jonge leeftijd op een gepaste manier om te gaan met rouw en verlies groeien jongeren uit tot (veer)krachtige volwassenen. Hier komt Missing You hen tegemoet. De organisatie klopt aan bij SAMMAN om hen te helpen bij het realiseren van hun toekomstplan. Doorheen de werksessies brengen ze structuur in hun actieplan. Ze krijgen ook de “tools” om externe partners op een andere manier te betrekken bij al wat ze doen .

Details

De Beautiful A.B.C. Foundation op weg naar een internationale doorbraak

De B.A.B.C. Foundation wenst vrouwen en hun partners te informeren over de medische en niet-medische middelen die vrouwen helpen om zich weer goed in hun vel te voelen. Zij ambiëren hiervoor internationaal dé referentie te zijn.

Om zich hier op een professionele manier op voor te bereiden, nemen ze SAMMAN onder de arm. Vanuit een duidelijke identiteit weet de organisatie zich te positioneren en structureren. De link naar mogelijke partners, wordt hierdoor ook makkelijker gelegd.

Details

Op zoek naar een juiste structuur en middelen voor lokale Domo-initiatieven

Domo geeft praktische steun aan gezinnen met kinderen tot 12 jaar die het financieel zwaar hebben of sociaal geïsoleerd zijn. Met reeds 4 vestigingen actief, wil Domo haar werking verder uitrollen in Vlaanderen. SAMMAN begeleidt hen om dit zowel inhoudelijk, structureel als organisatorisch zo te doen dat het aansluit bij de identiteit van de organisatie. Nu dit kader geschetst is, streven zij in hun relatie met (toekomstige) partners naar SLOW Philanthropy.

Details

Drie ervaren psychologen richten de VZW OU-KI op

OU-KI vzw wil ouders en hun kinderen die met vragen zitten en met opvoedingsproblemen worstelen, een helpende hand uitsteken.

Tijdens de SAMMAN-werksessies bereiden we OU-KI vzw voor op het zich professioneel en doordacht presenteren aan de buitenwereld. Het uiteindelijke doel is immers om partners te vinden en samen een langdurige relatie uit te bouwen volgens de filosofie van SLOW Philanthropy.

Details