CasesGoede doelen

De behandelingen voor kanker zijn zwaar en vermoeiend. Zolang de therapie duurt, ontwikkelt het ziekenhuis allerlei initiatieven om het leven van de patiënt aangenamer te maken: aangepaste revalidatie, psychologische steun, info-avonden, culturele activiteiten, ..

Als dit allemaal achter de rug is, hebben de (ex-) kankerpatiënten het moeilijk hun fysieke energie terug te krijgen. Bewegen is aangewezen, maar moet op eigen tempo gebeuren, niet op dat van mensen die in de eerste plaats niet ziek zijn (geweest).

Crescendo speelt hierop in met spinninglessen op maat. Na het definiëren van hun ideologie, visie, missie, waarden, en ambitie, hebben de initiatiefnemers hun aanbod ingebed in een bestaande organisatie.

Initiatiefnemer

Sabine Dobbelaere, gynaecologe en hoofd van de borstkliniek in het H.-Hartziekenhuis te Lier en Martine Van Bergen.

Idee

Crescendo is een life style project dat een pakket van activiteiten wil aanbieden om zowel de fysieke conditie als de mentale wendbaarhied na de behandeling te verbeteren.

Uitdaging

De initiatiefneemsters willen hun idee omzetten in een operationeel aanbod en zoeken hiervoor steun. Ook willen ze dit aanbod uitbreiden naar andere oncologische centra.

Begeleiding door SAMMAN

Crescendo werd door het SAMMAN Fonds geselecteerd voor een begeleiding in een eerste Fase. Het Fonds vroeg hierbij uitdrukkelijk eerst te onderzoeken of ze dit aangepaste sporten binnen een bestaande infrastructuur kunnen aanbieden.

Resultaat

Na eensgezindheid rond de identiteit van het initiatief, wordt ook tegemoet gekomen aan bovenstaande vraag van het SAMMAN Fonds: het sportieve aanbod voor oncologische patiënten en zij die recent genezen zijn, wordt ingebed bij het Energy Health Center in Lier. De spinninglessen zijn in groep, maar toch op eigen tempo. Zo vinden patiënten terug energie in hun leven.

Na evaluatie en onderzoek van de haalbaarheid, zal dit initiatief verder uitgerold worden binnen een aangepaste organisatiestructuur.