BedrijvenCases

Het familiebedrijf Hout Luyten is zich zeer bewust van haar rol in de samenleving, niet alleen als werkgever en leverancier. Het engagement reikt verder dan dat. Samen met hun werknemers willen ze iets teruggeven aan de maatschappij. Ze zoeken hiervoor een maatschappelijk project dat beantwoordt aan hun bedrijfswaarden en mogelijkheden.

Initiatiefnemer

Vicky, Fons en hun dochter Charlotte Luyten

Een lange zoektocht naar het juiste goede doel

Medewerkers en directie van Hout Luyten willen samenwerken met een goed doel dat écht bij hen past. Om hen hierin te begeleiden benaderen ze SAMMAN.

Hoe een idee van enkelen uitgroeit tot een project van velen

De SAMMAN-begeleiders nemen Vicky en haar team mee doorheen een traject waarbij ze samen de criteria vastleggen waaraan het goede doel moet voldoen. Daardoor wordt hun zoektocht gericht en komen ze sneller dan verwacht tot een keuze waar ook de werknemers volledig achterstaan.

“SAMMAN heeft onze ogen geopend en ons het belang doen inzien dat het project niet alleen door de directie, maar door heel het bedrijf gedragen kan worden. Alleen zo wordt het een langdurig succes.”

Een prachtige samenwerking waar iedereen zich goed bij voelt

Het kleinschalige project in de eigen regio waar ze in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kempen hun schouders onder zetten is “Begeleiden, voorlezen en spelen aan huis” ten voordele van kansarme en maatschappelijk kwetsbare kinderen. Ze kopen didactisch materiaal, speel- en leesgerief dat de studenten – bij wijze van stage – kunnen gebruiken bij het begeleiden van de kinderen. Op het einde van het schooljaar trekken de medewerkers van Hout Luyten en de studenten samen met de kleuters op uitstap. Naar de toekomst toe wordt al uitgekeken naar samenwerking met andere bedrijven.

Ook op langere termijn…

Nu we reeds enkele jaren verder zijn, bewandelt Hout Luyten nog steeds hetzelfde pad. Recent nog steunde ze de kleuterschool in Vorselaar met speeltuigen. Een uittreksel uit de dankbrief van deze school:

“Mevrouw Luyten bracht een bezoek aan onze school en aan het internaat. Ze was onder de indruk van onze werking, onze visie op opvoeden en tevens van ons project gelijke onderwijskansen en het project Fit voor Leren. Houthandel Luyten wil als bedrijf ook echt iets betekenen voor de samenleving. (…). In het verleden steunden ze reeds ons project van spelen en voorlezen aan huis i.s.m. Thomas More Vorselaar.”

Vicky aan het woord:

“Ik verwachtte me totaal niet aan hun methode en werkwijze. Ik was ervan overtuigd dat het SAMMAN team ging binnenstappen met een goed gevulde catalogus; wij zouden dan een keuze maken uit een heel aanbod van ‘goede doelen’… Niets van dat!”. Vicky, Hout Luyten

 

Hout Luyten