Nieuws

Kan jij je inbeelden dat je als kind in oorlogsgebied je familie en vrienden achterlaat? Dat je vlucht van je thuisland naar een vreemd land, waar je niemand kent en waar je de taal niet spreekt? Hoe alleen kan je je voelen?

Minor–Ndako vangt deze kinderen op, begeleidt hen in hun studies, bereidt hen voor op een zelfstandig leven en – bovenal – biedt hen een warm nest. SAMMAN  kent deze organisatie goed. De voorbije jaren begeleidden we hen. Meer details vind je bij de cases.

Via het crowdgiving-platform Gingo-make it happen zamelen ze extra middelen in voor een nieuwe opvangplaats. Draag jij ook je steentje bij? Toon je hart en “Make it Happen”. Doe het hier .

Waarom een crowdgiving platform als Gingo?

50% van de Belgen doet regelmatig een schenking. Eén Belg op twee is dus gevoelig voor filantropie.

31% van de schenkers betreurt het gebrek aan informatie over de aanwending van hun schenking.

56% van de potentiële schenkers gaat niet over tot een schenking door een gebrek aan vertrouwen en transparantie.

Gingo wil hierop een antwoord bieden via een moderne tool, die transparantie, opvolging en informatie verstrekt aan wie een verschil wil maken.