Nieuws

Filantropen en bedrijven spreken niet altijd dezelfde taal dan de non-profitorganisaties. Ze kennen mekaars verwachtingen onvoldoende. De communicatie loopt hierdoor stroef of zelfs helemaal mis. Het Grote Gever Onderzoek zoemt hierop in. En tracht zo een brug te bouwen tussen beiden. Zodat ze samen meer kunnen bereiken, tot ieders tevredenheid.

We geven jullie hierbij een overzicht van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen voor zowel de filantropen als de non-profitorganisaties (NPO’s).

Wat leer je?

 • Grote gevers zijn niet per definitie miljonair, hierdoor blijkt de groep veel groter dan tot nu toe werd aangenomen.
 • Iedere grote gever is anders: verwachtingen en wensen verschillen, op basis van profiel en geefbedrag.
 • Grote gevers zijn veel meer proactief (gaan zelf op zoek) dan NPO’s denken.
 • Bij voorkeur hebben grote gevers contact met inhoudelijke medewerkers van een NPO.
 • Als grote gevers een voorkeur hebben, geven ze het liefste aan kleine en middelgrote organisaties.
 • Er is nog veel terrein te winnen in het concreet maken van de betekenis van ‘impact’ voor zowel gevers als NPO’s.
 • Grote gevers stellen het op prijs als NPO’s meedenken over de best passende vorm waarin zij kunnen schenken.
 • Grote gevers willen veel meer doen voor NPO’s: naast geld willen zij ook hun tijd en netwerk beschikbaar stellen.
 • De wensen omtrent bedanken en contact na de gift verschillen sterk per grote gever: er is geen ‘one size fits all’, het is sterk afhankelijk van het profiel van de gever en het geefgedrag.
 • De definities die grote gevers en NPO’s geven aan ‘persoonlijk contact’ lopen sterk uiteen.

Concrete aanbevelingen voor goede doelen

 • Focus niet alleen op vermogenden als je grote gevers aan jouw organisatie wilt verbinden.
 • Achterhaal wat de wensen van een grote gever zijn en speel hierop in.
 • Wijs een vast aanspreekpunt aan met wie grote gevers in contact kunnen treden.
 • Betrek inhoudelijk medewerkers meer bij het contact met grote gevers.
 • Onafhankelijk van de grootte van jouw organisatie: houd het ‘klein’ en persoonlijk.
 • Treed in gesprek over het verschil dat een gever kan/ wil maken en koppel het resultaat van de gift vervolgens terug binnen dit perspectief.
 • Zorg dat het vaste aanspreekpunt voor grote gevers over actuele kennis van schenkingsvormen beschikt.
 • Stel grote gevers in de gelegenheid om hun betrokkenheid te uiten en maak inzichtelijk hoe zij naast hun gift ook hun tijd en netwerk kunnen inzetten
 • Zet in op het leveren van maatwerk en een goede aansluiting op de wensen van een individuele grote gever.
 • Herdefinieer ‘persoonlijk contact’. Zet alleen in op huisbezoeken en telefonisch contact als de gever hierop prijs stelt en organiseer events om gevers kennis te laten maken met het werk van de organisatie.

Hoe kunnen de gevers hun wensen kenbaar maken?

 • Deel met NPO’s hoe je je maatschappelijke betrokkenheid vormgeeft of wilt geven: maw welke 5 M’en wil je inzetten?
 • Overleg met de NPO die je wilt steunen met welk bedrag je een verschil kunt of wilt maken.
 • Wenst je bepaalde informatie wel/niet te ontvangen? Deel dit met de doelen die je steunt.
 • Vind je het interessant om (eerst) inhoudelijke medewerkers te ontmoeten? Geef dit aan bij de NPO.
 • Spreek met NPO’s over de impact die je wenst te bereiken met jegift, dan kunnen zij je hier gericht over informeren.
 • Geef het aan als je informatie wenst over de bedrijfsvoering van een NPO, dan kan deze je hierbij helpen.
 • Gebruik een geefplan om je dromen / idealen op lange termijn te bereiken.
 • Geef het NPO’s door als je specifieke wensen heeft over de vorm en wijze waarop je in contact wilt zijn na je gift, dan kunnen zij hierop inspelen.
 • Ook als je voorkeuren hebt over de frequentie van het contact na jouw gift geef je dit best door aan NPO’s, dan kunnen zij hiermee rekening houden.

Voor het volledige onderzoek refereren we graag naar Filantropie in Nederland.

SAMMAN speelt in op deze trends binnen de filantropie. Contacteer ons voor een begeleiding in SLOW Philanthropy©, samen langdurig onderbouwd werken aan een betere samenleving.