Het SAMMAN Fonds wil zo veel mogelijk mensen met een sociale ambitie inspireren rond de meerwaarde van SLOW Philanthropy©.
Hiervoor organiseert zij o.a. evenementen, geeft ze lezingen, informeert ze via de website en sociale media.

Ziehier de Raad van Bestuur van het SAMMAN Fonds.