SAMMAN Fonds is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door een aantal families die zich herkennen in de doelstellingen van SAMMAN en willen bijdragen tot de uitbouw van de organisatie. SAMMAN Fonds VZW gaat zelf op zoek naar haar middelen. De raad van bestuur van SAMMAN Fonds VZW bestaat uit :

  • Manu Van Thillo (voorzitter).
  • Vincent Bruyère (secretaris).
  • Floris Westheim (bestuurder).
  • Jef Brouwers  (bestuurder).
  • Cathy Clerinx (ondervoorzitter).

 

Manu Van Thillo

Als private bankier  bouw je  een vertrouwensrelatie op met vermogende klanten. Dertig jaar ervaring leert dat deze mensen ondanks hun materiële weelde, steeds meer op zoek zijn naar zingeving in hun zoektocht naar geluk.

Vaak vertaalt zich dat naar een engagement voor minderbedeelden.

Hoewel velen dit beseffen, hebben ze soms nood aan begeleiding om het goede doel te vinden dat bij hen past . Zij die al wel een goed doel steunen, wensen dan weer een professionele omkadering van hun goed doel teneinde de beoogde sociale impact te bekomen.

Het is mijn overtuiging dat SAMMAN de juiste organisatie is om aan twee behoeften tegemoet te komen: deze om mensen samen te brengen rond het  goede doel dat bij hen past enerzijds en deze om goede doelen door een professionele begeleiding en dank zij samenwerking met anderen, te versterken.

De ogen doen openen van anderen is zeer voldoeninggevend, nl. dat je door je inzet voor minderbedeelden, zelf ook gelukkig wordt.

Vincent Bruyère

In onze samenleving hebben we de neiging om zeer individualistisch te zijn. We hebben te weinig oog voor de moeilijkheden van de mensen in onze nabije omgeving, we luisteren onvoldoende naar mensen die hulp nodig hebben bij het realiseren van een droom of een concreet project.

Naast mijn professionele activiteit wil ik mensen met interessante en concrete projecten met een positieve impact op onze samenleving, steunen.

Dat is precies het doel van SAMMAN : mensen samenbrengen, een eerste stap bieden. Het draait niet alleen rond geld maar ook rond advies, steun geven en visie op lange termijn.

Floris Westheim

Bij mezelf en mijn leeftijdsgenoten zie ik interessante ontwikkelingen. Het halen van een eerste hogere opleiding, de afweging om verder te studeren of te beginnen aan een veelbelovende carrière. Hoofdstukken ronden we af, maar delen ervan houden we aan.

Bij het afronden van mijn bachelor bedrijfsmanagement stond mijn stage bij SAMMAN centraal. Met de opleiding ben ik inmiddels klaar, maar mijn inzet voor SAMMAN neem ik mee.

Ik wil betrokken blijven omdat

  • ik in de filosofie geloof en ze mee wil uitdragen.
  • SAMMAN zich kan inzetten voor meerdere maatschappelijke thema’s.
  • ik zowel profit als non-profit organisaties vanuit een andere invalshoek te zien krijg wanneer SAMMAN deze samenbrengt.

Jef Brouwers

Mensen hebben me van jongs af aan geïnteresseerd en stonden centraal in al mijn activiteiten. Dus waarom geen Klinische Psychologie studeren? En zo gebeurde. Ik werd ‘psycholoog’.

Met dat diploma in de hand, proefde ik eerst van het wetenschappelijk onderzoek. Dat leidde me naar de psychiatrie. Omdat deze omgeving toch niet de mijne was, kreeg het begeleiden van jongeren in moeilijkheden even mijn aandacht.

Ik werd echter meer en meer aangetrokken tot het zelfstandig zijn en richtte even later samen met anderen een maatschappij op om bedrijfsmensen en teams te laten evolueren naar het realiseren van hun potentieel.

Een paar jaar later richtte ik mijn eigen bedrijf Act op, met mijn persoonlijke visie. Langzaam aan verlegde ik ook mijn werkterrein naar de topsport. Na de verkoop ervan, sloot ik mij even later aan bij TICkA, Tick Your Talent.

Psycholoog bleef en blijf ik. Mensen en hun welzijn zijn mijn dada. De bestaansreden van SAMMAN is nu net dat, zodoende …

Cathy Clerinx

Als marktonderzoeker draait mijn professionele leven rond het proberen te begrijpen en in kaart brengen van consumenten, hun noden en verlangens, en dit te vertalen naar nieuwe producten en strategieën. Gedurende de 14 jaar dat ik een advieskantoor leidde, heb ik de kracht van samenwerken aan den lijve mogen ondervinden.

Ik wil me inzetten voor SAMMAN omdat

– ik de passie van haar oprichters bewonder en deel

– ik mijn kennis wil gebruiken voor bredere doeleinden dan mijn eigen vakgebied

– ik geloof dat kleine initiatieven grote gevolgen kunnen hebben op de maatschappij

– ik ervan overtuigd ben dat haar professionele aanpak zowel initiatiefnemers als sponsors ten goede komt, doordat ze elkaar vinden in een gemeenschappelijk doel