Cases

Annemie heeft een droom

Annemie, borstverpleegkundige in de borstkliniek van het AZ Sint Maarten Duffel/Mechelen, droomt van verschillende projecten om oncologische patiënten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, en dit zowel tijdens als na hun behandelingsperiode. Onderweg kruist ze het pad van SAMMAN en stap voor stap weet zij haar droom waar te maken.

Een belangrijke realisatie: de lancering van het boekje “Oma en het Kankermonster”.

Griet De Broeck,  een ex-patïënte van Annemie, kreeg eind 2009 borstkanker. Haar kleindochter Ada, toen bijna drie, maakte de periode van “ziek zijn” van zeer nabij mee. Haar vele vragen en fantasievolle beleving van het “gevecht van oma tegen de ziekte” maakten die periode voor Griet draaglijk en soms zelfs grappig.

Griet schreef haar verhaal voor Ada voor later – als ze foto’s van de kale oma ziet- zodat zij op een speelse manier leert wat het betekent om met kanker om te gaan. Haar schoondochter zorgde voor de illustraties.

Nu het verhaal klaar is, wil Griet het graag delen met andere kinderen en grootouders die ziek zijn.  Ze klopt hiervoor bij Annemie aan. Onder begeleiding van SAMMAN vinden ze samen een weg om dit boekje uit te geven.

SAMMAN brengt de juiste mensen samen

SAMMAN bracht zowel mensen binnen als buiten het ziekenhuis bij elkaar om het boekje te drukken, uit te geven, te verspreiden, erover te communiceren en te verkopen: de dienst communicatie van het Ziekenhuis, de uitgeverij MjPublishing, de Gezinsbond, de Vlaamse Kankerliga, de VVRO (Vereniging voor verpleegkundigen Radiotherapie en oncologie), de Stichting tegen Kanker, …

Wat startte als een idee van één persoon, wordt nu gedragen en verder uitgebouwd door velen: SAMMAN, samen meer sociale impact.

Over de andere projecten waarrond Annemie nog werkt, berichten we binnenkort.

Bestel nu jouw exemplaar van “Oma en het kankermonster”

Wil je meer informatie over het boekje, of wil je een of verschillende exemplaren bestellen, privé of voor je organisatie, klik hier.