NieuwsNieuwe cases van SAMMAN

6 gepassioneerde mensen klopten bij SAMMAN aan. Zij hebben allen een maatschappelijke droom. Heel verschillend, maar even doordacht .

Ze kunnen dit echter niet alleen. En willen in hun zoektocht naar private partners (bedrijven, families, verenigingen,…),  begeleid worden door SAMMAN.

Onderstaande initiatieven werden door het SAMMAN Fonds geselecteerd voor een co-financiering van deze begeleidingen. Zo krijgen zij een kans om vooruit te gaan in hun droomproject.

Hieronder een korte voorstelling van ieder initiatief. In de loop van de komende maanden lees je meer over de voortgang van deze projecten.

Sint-Gerardus , www.sintgerardus.be

Het dienstencentrum en de scholen van Sint Gerardus in Diepenbeek vangen al meer dan 50 jaar kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking op. Ze doen dit in een aangepaste omgeving en met oog voor kwaliteit. Om dit te kunnen blijven garanderen, worden er regelmatig grote investeringen gedaan. Recent bouwden ze een nieuwe school. De subsidie van de Vlaamse overheid en de verschillende inzamelacties die ze zelf organiseren volstaan niet meer om het financieel allemaal rond te krijgen.

Vzw Stop Darmkanker, www.stopdarmkanker.be

Darmkanker is in onze westerse wereld de tweede meest frequente doodsoorzaak van kanker.  In vele gevallen kan dit voorkomen en beter behandeld worden. Het vroegtijdig opsporen ervan kan heel wat miserie vermijden. De kennis over deze problematiek is jammer genoeg nog ontoereikend. Daarom zetten de mensen achter de vzw Stop Darmkanker een informatiecampagne op naar alle betrokkenen: de man en vrouw in de straat, de dokters en verpleegkundigen, hogescholen en universiteiten, beroepsgroepen, verenigingen, …Zij gaan hierbij heel creatief tewerk en boren alle moderne communicatiemiddelen aan.

Nu de basis gelegd is, dringt een schaalvergroting en verdere professionalisering zich op.

Vzw Centrum voor geestelijke gezondheidszorg De Pont, www.cggdepont.be

We leven in een “snelle” tijd. Toch komt hulp voor geestelijk zieken vaak te laat en schiet preventie tekort. CGG De Pont wil alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychologische problemen in hun regio op tijd kunnen helpen. Vandaag zijn er onvoldoende middelen om deze ambitie volledig waar te maken.

Annemie Cuyckens, borstverpleegkundige in het AZ Sint Maarten Duffel/Mechelen.

Annemie wil in het ziekenhuis waar ze werkt, een aangename en rustgevende opvangruimte voor haar oncologische patiënten. En een zen-lounge voor hun kinderen en familie. Ze staat er aanvankelijk alleen voor en heeft geen middelen om dit waar te maken.

SAMMAN begeleidt haar in het organiseren en coördineren van haar droom zowel in het ziekenhuis als in haar zoektocht naar externe private partners. Ook brengt SAMMAN haar in contact met gepassioneerde mensen die zelf de handen uit de mouwen willen steken om deze ruimte in te richten en vorm te geven.

Vzw Missing You: www.missingyou.be

Rouwen om een dierbare die je verloor en weten dat je er niet alleen voorstaat. Een luisterend oor van lotgenoten, het uitwisselen van ervaringen en het krijgen van steun zijn hierbij van onschatbare waarde. Missing you organiseert tal van activiteiten om dit mogelijk te maken: regionale lotgenotendagen voor jongeren, een nationale ontmoetingsdag, een theaterstuk, een interactieve website, … 10 jaar reeds wordt deze organisatie gedragen door enthousiaste vrijwilligers. Nu wil de organisatie verder groeien en professionaliseren. Zij werkte hiertoe alvast een ambitieus actieplan uit.

Linda De Mulder, ex-kankerpatiënte

Wanneer je er als kankerpatiënt thuis alleen voorstaat, wordt de last van de ziekte nog moeilijker om dragen. Net op die momenten van zwakte heb je immers nood aan een warme omgeving waar voor jou gezorgd wordt. Ook als je later weer beter bent, kan je de steun en drijfkracht van anderen gebruiken die je een duwtje in de rug geven om vooruit te gaan. Of om de draad weer op te pikken en opnieuw te bewegen.

Als (ex)-kankerpatiënte is Linda De Mulder zich van deze nood zeer bewust. Ze heeft de plaats en de ruimte om zowel een zorghuis als een bewegingsaanbod uit de grond te stampen. Hoe en met wie ze dit concreet best aanpakt, is voor haar nog een grote onbekende.