Jij bepaalt met wie je het SAMMAN-begeleidingstraject doorloopt: alleen, samen met je partner, kinderen of andere familieleden. Of eventueel nog met je persoonlijk adviseur of vertrouwenspersoon – family office, private banker, … . Het traject is op jouw maat en verloopt in verschillende fases.

1. Een pre-scan: jouw sociale ambities onder de loep

We brengen in kaart waar je staat en wat je beoogt op het vlak van filantropie.

2. Een sociale ambitie die richting geeft

Je definieert jouw sociale ambitie, het vertrekpunt voor de volgende cruciale denkoefening.

3. Wat heb je te bieden? Welke rol wil je spelen?

Hoe wil je samenwerken met goede doelen : wil je vooral geld geven of wil je meer betrokken worden en je talenten en expertise of je netwerk  inzetten? Misschien heb je wel een thema dat je raakt en waarvoor je een eigen initiatief of Fonds wil oprichten. Veel is mogelijk, het komt erop aan duidelijk af te bakenen. En dit in functie van de tijd die je er ook wil aan besteden. We spreken hier over de 5 M’en.

4. Met wie ga je in zee en hoe werk je concreet samen?

Vanuit jouw waarden en sociale ambities, vinden we het goede doel dat bij jou past. Of je samenwerkt met een bestaande organisatie of zelf een nieuwe initiatief start – al dan niet met anderen – SAMMAN is jouw gids bij deze diepgaande reflectie.

5. Naar meer sociale impact

Door filantropie op een actieve en betrokken manier vorm te geven, word je uitgedaagd om uit je comfortzone te treden. Naast de kansen die je daardoor aan anderen geeft, krijg je zelf een andere, ruimere blik op de wereld om je heen. Leerrijk en voldoeninggevend, en dat voor alle betrokkenen.

 

Lees hier onze aanpak voor goede doelen of voor bedrijven