NieuwsOma & Het Kankermonster

 

Een illustratie van de kracht van samenwerken.

Op 23 maart, vond er in aanwezigheid van de pers en enkele betrokkenen,  een geanimeerd gesprek plaats tussen Inge Vervotte en ex-kankerpatiënte en auteur Griet De Broeck en borstverpleegkundige Annemie Cuyckens. Aanleiding was de lancering van het boek “Oma en het kankermonster”.

Kanker treft vooral oudere personen. Door de toenemende vergrijzing en de hogere overlevingskansen door vroege diagnose en betere behandelingen, zal deze groep in de toekomst nog uitbreiden. Binnen de gezondheidszorg zal ook de psychosociale zorg meer aandacht krijgen , niet alleen voor de patiënt maar ook voor de omgeving: kinderen, kleinkinderen, familieleden, …

Door het verhaal van Griet, waarbij ze op een luchtige manier het thema kanker en ziek zijn  aan kinderen vertelt, werden inmiddels heel wat banden gesmeed. Via de kinderlijke nieuwsgierigheid van haar kleindochter Ada, de illustraties van haar schoondochter Sara, de warme zorg van de borstkliniek Sint Maarten Duffel/Mechelen, de kracht van SAMMAN, het sociaal engagement van uitgeverij MJ Publishing, de handdruk tussen Stichting tegen Kanker en de Vlaamse Kankerliga, kwam haar boekje tot leven.

Interesse om één of meerdere exemplaren te kopen of te schenken? Klik hier.

AZ Sint Maarten