SAMMAN begeleidde Annemie in het realiseren van haar droom in het Sint-Maartenziekenhuis te Duffel. Mooi hoe het project evolueerde van een idee van één persoon, naar een realisatie dank zij de inbreng van velen, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. En het resultaat werpt zijn vruchten af: zowel de zorgverlener als de patiënten voelen zich beter in deze rustige omgeving.